Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για το νομοσχέδιο «Ο περί Περιορισμού των Εκπομπών Πτητικών Οργανικών Ενώσεων που Οφείλονται στη Χρήση Οργανικών Διαλυτών σε Χρώματα Διακόσμησης, Βερνίκια, Προϊόντα Φανοποιίας Αυτοκινήτων και Άλλα Προϊόντα Βαφής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011»

Παρόντες:

Αδάμος Αδάμου, πρόεδρος Χριστάκης Τζιοβάνης
Γιώργος Περδίκης Γιώργος Γεωργίου
Στέλλα Κυριακίδου Ρούλα Μαυρονικόλα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 30 Νοεμβρίου και στις 2 Δεκεμβρίου 2011. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Γενικού Χημείου του Κράτους, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του ΚΕΒΕ, της Γενικής Συνομοσπονδίας Παγκύπριων Οργανώσεων Βιοτεχνών Επαγγελματιών Καταστημάτων (ΠΟΒΕΚ), της Ομοσπονδίας Οικολογικών και Περιβαλλοντικών Οργανώσεων και του Ιδρύματος Προστασίας του Περιβάλλοντος (Terra Cypria). Η Ένωση Κυπριακών Εργαστηρίων Διεξαγωγής Χημικών Αναλύσεων (Cyprus Lab) και η ΟΕΒ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής, η ΟΕΒ ωστόσο κοινοποίησε γραπτώς τις θέσεις της.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η αντικατάσταση του Τρίτου Παραρτήματος του βασικού νόμου, στο οποίο καθορίζονται οι μέθοδοι ανάλυσης για τους ελέγχους της περιεκτικότητας ορισμένων προϊόντων σε πτητικές οργανικές ενώσεις, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/79/ΕΕ της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2010, για προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο του παραρτήματος ΙΙΙ της Οδηγίας 2004/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον περιορισμό των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων.

Ας σημειωθεί ότι η Κυπριακή Δημοκρατία οφείλει να εναρμονιστεί με την εν λόγω Οδηγία μέχρι τη 10η Ιουνίου 2012.

Ειδικότερα, με το νομοσχέδιο αναθεωρούνται οι μέθοδοι ανάλυσης που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τους ελέγχους των χρωμάτων διακόσμησης, των βερνικιών, των προϊόντων φανοποιίας αυτοκινήτων και άλλων προϊόντων βαφής, ώστε να επιτευχθεί συμμόρφωση με τα όρια της μέγιστης επιτρεπόμενης περιεκτικότητας των εν λόγω προϊόντων σε πτητικές οργανικές ενώσεις.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας και το επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει το νομοσχέδιο, η ανάγκη τροποποίησης των εν λόγω μεθόδων σε ευρωπαϊκό και κατά συνέπεια εθνικό επίπεδο προέκυψε μετά την αναθεώρηση των υφιστάμενων μεθόδων από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης, τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση έκρινε αναγκαίο να υιοθετήσει.

Ο ίδιος εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι με τις νέες προτεινόμενες μεθόδους αναμένεται να προκύψουν εξοικονομήσεις για τις νέες επιχειρήσεις παραγωγής χρωμάτων και για τα αναλυτικά εργαστήρια, αφού το κόστος των αναγκαίων αναλύσεων για τη μέτρηση των πτητικών οργανικών ενώσεων θα μειωθεί με τη χρήση αυτών των μεθόδων, οι οποίες είναι πιο απλουστευμένες και λιγότερο δαπανηρές από τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται σήμερα.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι, καθώς και η ΟΕΒ συμφώνησαν με τις προτεινόμενες διατάξεις του νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των διατάξεων του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

6 Δεκεμβρίου 2011

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων