Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για τους κανονισμούς «Οι περί Εμπορικών Αντιπροσώπων (Συγκρότηση και Λειτουργία Συμβουλίου, Εγγραφή Μέλους και Τέλη) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2011»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Γιαννάκης Γαβριήλ
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Κώστας Κώστα
Ανδρέας Μιχαηλίδης Άγγελος Βότσης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε διάφορες συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ της 8ης Φεβρουαρίου και της 6ης Δεκεμβρίου 2011.

Στις συνεδρίες της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και του Συμβουλίου Εμπορικών Αντιπροσώπων. Το ΚΕΒΕ, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός των παρόντων κανονισμών είναι η τροποποίηση των βασικών κανονισμών για τη συγκρότηση και λειτουργία του Συμβουλίου Εμπορικών Αντιπροσώπων, έτσι ώστε να αναθεωρηθούν τα τέλη για εγγραφή στο συμβούλιο, τα οποία παραμένουν αναλλοίωτα από το 2003, με σκοπό την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του συμβουλίου.

Ειδικότερα, κατά την εξέταση των κανονισμών κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Για την εφαρμογή των κανονισμών αρμόδιοι φορείς είναι το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και το Συμβούλιο Εμπορικών Αντιπροσώπων.

2. Με την εν λόγω τροποποίηση προτείνεται αναθεώρηση των τελών, προκειμένου να καλυφθούν λειτουργικά έξοδα.

3. Από την προτεινόμενη νομοθεσία επηρεάζονται οι εμπορικοί αντιπρόσωποι.

4. Η προτεινόμενη νομοθεσία δε συνεπάγεται οποιαδήποτε δημόσια δαπάνη ούτε μείωση ή αύξηση δημόσιων εσόδων.

Σημειώνεται ότι κατά την αρχική εξέταση των εν λόγω κανονισμών εντοπίστηκαν ελλείψεις στο κείμενό τους. Ως εκ τούτου, στις 22 Νοεμβρίου 2011 στάλθηκε επιστολή στην επιτροπή από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, στην οποία επισυνάπτεται νέο αναθεωρημένο κείμενο, που διαμορφώθηκε σε συνεργασία με το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Με το εν λόγω κείμενο τροποποιούνται τόσο το Παράρτημα ΙΙ των προτεινόμενων κανονισμών, όπως αναφερόταν και στο αρχικό κείμενο, όσο και τα έντυπα τύπου “Α”, “Δ” και “Ε” του Παραρτήματος Ι αυτών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, αφού έλαβε υπόψη της τα πιο πάνω, διαμόρφωσε τις πιο κάτω θέσεις:

Ο πρόεδρος και τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος εισηγούνται την έγκριση των εν λόγω κανονισμών όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί.

Τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάσσονται να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση των εν λόγω κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος.

6 Δεκεμβρίου 2011

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων