Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών του 2012  Νόμος του 2011»

Παρόντες:

Σκεύη Κούτρα Κουκουμά, πρόεδρος Γιώργος Βαρνάβα
Χριστάκης Τζιοβάνης Νίκος Κουτσού
Μάριος Μαυρίδης Ζαχαρίας Κουλίας
Αντώνης Αντωνίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 30 Νοεμβρίου 2011. Στα πλαίσια της μελέτης του νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και της Υπηρεσίας Μερίμνης και Αποκαταστάσεως Εκτοπισθέντων του Υπουργείου Εσωτερικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο πρόεδρος και εκπρόσωποι του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (ΚΦΙΚΒ), καθώς και εκπρόσωποι της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας, του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης, της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (ΠΕΠ) και του Συνδέσμου Ιδιόκτητων Τουρκοκρατούμενων Περιουσιών Κύπρου (ΣΙΤΟΠ). Το Υπουργείο Εσωτερικών με επιστολή που απέστειλε στην επιτροπή την ενημέρωσε ότι λόγω άλλης ειλημμένης υποχρέωσης του λειτουργού που παρακολουθεί το νομοσχέδιο δεν καθίστατο δυνατό να παρευρεθεί στη συζήτηση του νομοσχεδίου, αλλά παράλληλα ανέφερε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών βρίσκεται στη διάθεση των μελών της επιτροπής για οτιδήποτε χρειαστεί που αφορά το συγκεκριμένο νομοσχέδιο.

Ο προϋπολογισμός του ΚΦΙΚΒ για το 2012 είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει δαπάνες ύψους €93.200.000 και έσοδα του ίδιου ύψους, σε σύγκριση με ποσό ύψους €101.000.040 για το 2011, καθώς και εγγυήσεις ύψους €60.000.000, σε σύγκριση με εγγυήσεις για ποσό ύψους €75.000.000 για το 2011.

Οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες αναλύονται ως ακολούθως:

 

1. Διαχειριστικά έξοδα

5.996.170

2. Παραχώρηση δανείων Σχεδίου Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας (σπουδές, νέα ζευγάρια, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, επαγγελματική δραστηριοποίηση, σωματεία, οργανώσεις)

46.000.000

3. Επιχορήγηση επιτοκίου δανείων

17.053.860

4. Πληρωμές λόγω εγγυήσεων

10

5. Μεταφορά εισπράξεων στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας από αποπληρωμές δανείων

24.000.000

6. Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό

150.000

--------------------

Σύνολο 93.200.040

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, στις σχετικές δαπάνες περιλαμβάνεται πρόνοια για ποσό ύψους €46.000.000 για παραχώρηση δανείων μέσω του Σχεδίου Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας. Από το ποσό αυτό €44.099.970 προϋπολογίζεται να παραχωρηθούν για σπουδαστικά δάνεια, €1.900.000 για δάνεια σχετικά με ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, €10 για δάνεια σε νέα ζευγάρια, μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του φορέα το ποσό να παραμείνει αυτό λόγω της οικονομικής περισυλλογής της κυβέρνησης, €10 για δάνεια επαγγελματικής δραστηριοποίησης και €10 για δάνεια σε σωματεία και οργανώσεις.

Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, τα προϋπολογιζόμενα έσοδα του ΚΦΙΚΒ προέρχονται κυρίως από κρατική χορηγία, από άτοκα δάνεια από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας για το Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας, από αποπληρωμές δανείων και τόκων και εισπράξεις από ανάκτηση πληρωμών λόγω εγγυήσεων μέσω του Σχεδίου Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η κρατική χορηγία προς τον ΚΦΙΚΒ για το 2012, που περιλαμβάνεται στα έσοδα του φορέα, ανέρχεται στο ποσό των €23.200.000, σε σύγκριση με το ποσό ύψους €23.000.000 για το 2011, από τα οποία το ποσό ύψους €6.146.140 αφορά διοικητικά έξοδα και το υπόλοιπο ποσό, ύψους €17.053.860, αφορά την επιχορήγηση επιτοκίου δανείων μέσω του Σχεδίου Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας με εγγύηση του ΚΦΙΚΒ. Στα έσοδα περιλαμβάνεται επίσης το ποσό ύψους €46.000.10, σε σύγκριση με το ποσό ύψους €58.000.010 για το 2011, ως άτοκα δάνεια από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας για την παραχώρηση δανείων μέσω του Σχεδίου Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας και πληρωμών λόγω εγγυήσεων. Επιπλέον, μέσω του εν λόγω σχεδίου προγραμματίζεται να δοθούν εγγυήσεις ύψους €60.000.000, σε σύγκριση με αντίστοιχες εγγυήσεις ύψους €75.000.000 για το 2011, για κάλυψη δικαιούχων δανείων για σκοπούς στέγασης και επαγγελματικής δραστηριοποίησης.

Ειδικότερα, τα προϋπολογιζόμενα έσοδα αναλύονται ως ακολούθως:

 

1. Κρατική χορηγία

23.200.000

2. Άτοκα δάνεια από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας για το Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας

46.000.010

3. Αποπληρωμές δανείων και τόκων και εισπράξεις από ανάκτηση πληρωμών λόγω εγγυήσεων μέσω του Σχεδίου Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας

 

24.000.000

4. Άλλα έσοδα

30

------------------

Σύνολο 93.200.040

Στο στάδιο της περαιτέρω μελέτης του υπό αναφορά νομοσχεδίου ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής εξήραν το σημαντικό έργο που επιτελεί ο φορέας και παράλληλα τόνισαν ότι, παρά την παγκόσμια οικονομική κρίση που πλήττει και τη χώρα μας και, ως εκ τούτου, την ανάγκη για οικονομική περισυλλογή, ο προϋπολογισμός του φορέα δεν πρέπει να μειώνεται, αλλά να αυξάνεται κάθε χρόνο, δίνοντας με αυτό τον τρόπο σαφέστατα το μήνυμα για στήριξη και ενίσχυση του προσφυγικού κόσμου. Επ’ αυτού ο πρόεδρος του φορέα εξέφρασε την κατανόησή του για το γεγονός ότι λόγω της οικονομικής κρίσης που μαστίζει τον παγκόσμιο γεωγραφικό χάρτη η Κύπρος δεν μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση, άλλωστε για αυτό το λόγο ο προϋπολογισμός του φορέα για το 2012 είναι μειωμένος σε σχέση με πέρσι, όμως παράλληλα κάλεσε όλες τις πολιτικές δυνάμεις ενωμένες να δούνε πιο “ζεστά” το θέμα της οικονομίας της χώρας μας, γιατί, όπως ο ίδιος πρόσθεσε, αν δε γίνει αυτό και οδηγηθούμε στο Μηχανισμό Στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε ο φορέας δε θα επιδοτείται και αυτό αυτόματα θα σημάνει το τέλος της ζωής του φορέα.

Σε συμπλήρωση των πιο πάνω ο πρόεδρος του ΚΦΙΚΒ δήλωσε στην επιτροπή ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέχει ο φορέας, ο χρόνος αναμονής εξέτασης των αιτήσεων για παραχώρηση δανείων αναμένεται να αυξηθεί σε σχέση με το 2011.

Ειδικότερα, ο χρόνος αναμονής υπολογίζεται ως ακολούθως:

1. Για τα σπουδαστικά δάνεια έντεκα μήνες, σε σύγκριση με έξι μήνες το 2011.

2. Για τα επαγγελματικά δάνεια είκοσι ένα μήνες, σε σύγκριση με εννέα μήνες το 2011.

3. Για τα στεγαστικά δάνεια πενήντα επτά μήνες περίπου, σε σύγκριση με σαράντα τρεις μήνες το 2011.

4. Για τα δάνεια σε νέα ζευγάρια τριάντα μήνες, σε σύγκριση με δεκαοκτώ μήνες το 2011.

Σημειώνεται ότι όσον αφορά τα δάνεια για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη υπάρχει άμεση ανταπόκριση και έγκριση των σχετικών αιτήσεων, όπως άλλωστε ίσχυε και το 2011.

Ο πρόεδρος του ΚΦΙΚΒ δήλωσε περαιτέρω ότι η δέσμευση του φορέα για επανεξέταση των κριτηρίων παραχώρησης των δανείων, με σκοπό τη δικαιότερη και ορθότερη κατανομή, με προτεραιότητα σ’ αυτούς που έχουν μεγαλύτερη και πραγματική ανάγκη, γίνεται πράξη, μετά την αποδοχή του Υπουργού Οικονομικών της δέσμης εισηγήσεων που κατέθεσε ο πρόεδρος του φορέα προς το Υπουργείο Οικονομικών και τη θετική απαντητική επιστολή που στάλθηκε από τον Υπουργό Οικονομικών προς τον πρόεδρο του φορέα. Ως εκ τούτου, ο ίδιος εκπρόσωπος δήλωσε ενώπιον των μελών της επιτροπής ότι, αφού εγκριθούν τα πιο πάνω μέτρα από το Υπουργικό Συμβούλιο, θα κατατεθούν ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων για εξέταση και ψήφισή τους το συντομότερο δυνατόν.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε συναφώς ότι υιοθετεί όσα ανέφερε πιο πάνω ο πρόεδρος του φορέα και ζήτησε όπως οδηγηθεί το νομοσχέδιο προς ψήφιση από την ολομέλεια του σώματος.

Στα πλαίσια της περαιτέρω εξέτασης του νομοσχεδίου, μέλη της επιτροπής, σχολιάζοντας το χρόνο αναμονής για παραχώρηση των πιο πάνω δανείων, εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για την καθυστέρηση που παρατηρείται όσον αφορά την έγκριση αιτήσεων που αφορούν σε δάνεια για στεγαστικούς σκοπούς και ζήτησαν όπως συντμηθεί το χρονικό διάστημα εξέτασης των σχετικών αιτήσεων.

Αναφερόμενη στο θέμα της εξέτασης των αιτήσεων για παραχώρηση δανείων, η εκπρόσωπος του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του Υπουργείου Εσωτερικών δήλωσε ότι το τμήμα της βρίσκεται εντός των στόχων που έχουν τεθεί, στηρίζοντας και ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο τον προσφυγικό κόσμο.

Ο εκπρόσωπος του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης ανέφερε πρόσθετα ότι όσον αφορά το φαινόμενο της καθυστέρησης των αποπληρωμών των δανείων αυτό έχει επιλυθεί σε συνεργασία με το φορέα.

Ο εκπρόσωπος της ΠΕΠ δήλωσε ότι ο φορέας πρόσφερε και προσφέρει πολλά στον προσφυγικό κόσμο και γι’ αυτό ζήτησε όπως σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, που επηρεάζει τώρα όλους μας, όλοι να σταθούμε δίπλα στο φορέα και να τον βοηθήσουμε, έτσι που να μπορέσει να συνεχίσει να προσφέρει στον προσφυγικό κόσμο.

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας δήλωσε πως όσον αφορά τα μέτρα που θα προωθήσει το Υπουργείο Οικονομικών αναφορικά με την εισαγωγή κριτηρίων, εισοδηματικών και άλλων, έτσι που να γίνει δικαιότερη η παραχώρηση των δανείων από το φορέα προς τους πρόσφυγες που έχουν πραγματική ανάγκη, τόνισε ότι πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη και η φιλοσοφία της νομοθεσίας του φορέα, γιατί πιθανόν να χρειαστεί τροποποίηση και της νομοθεσίας, για να εγκριθούν οι σχετικοί κανονισμοί. Όσον αφορά ειδικότερα το πιο πάνω νομοσχέδιο, η ίδια εκπρόσωπος δήλωσε ότι συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του, ως εκ τούτου μπορεί να προωθηθεί προς ψήφιση από την ολομέλεια του σώματος.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου, υποβάλλει την παρούσα έκθεσή της στην ολομέλεια της Βουλής για σκοπούς λήψης τελικής απόφασης.

 

6 Δεκεμβρίου 2011

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων