Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 5) του 2011»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Πάμπος Παπαγεωργίου
Άγγελος Βότσης Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Νίκος Κουτσού
Χάρης Γεωργιάδης Γιώργος Περδίκης
Γιάννος Λαμάρης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 28 Νοεμβρίου και στις 5 Δεκεμβρίου 2011. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, η Ανώτερη Διοικητική Λειτουργός και η Επιθεωρήτρια Λογαριασμών του Προεδρικού Μεγάρου.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση πληρωμής από το λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας ποσού ύψους €29.006 για κάλυψη της δαπάνης που απαιτείται για δημιουργία θέσης Υφυπουργού Προεδρίας για Ευρωπαϊκά Θέματα και κάλυψη της δαπάνης καταβολής της μισθοδοσίας και των επιδομάτων που αναλογούν στην εν λόγω θέση.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, οι συμπληρωματικές πιστώσεις που ζητούνται αφορούν το Κεφάλαιο 010100.2 “Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο - Κεντρικά Γραφεία - Τακτικές Δαπάνες” του προϋπολογισμού του 2011 και θα καλύψουν την περίοδο από τις 3 Οκτωβρίου 2011 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι εν λόγω συμπληρωματικές πιστώσεις, συνολικού ύψους €29.006, κατανέμονται ως ακολούθως:

1. Βασικός μισθός: €16.209.

2. Δέκατος τρίτος μισθός: €1.575.

3. Τιμαριθμικό επίδομα: €3.450.

4. Επίδομα παραστάσεως: €5.126.

5. Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων: €1.799.

6. Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής: €529.

7. Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης: €318.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση των ζητούμενων συμπληρωματικών πιστώσεων.

 

 

 

6 Δεκεμβρίου 2011

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων