Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για τους κανονισμούς «Οι περί της Δημόσιας Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Σχολής (Καταργητικοί) Κανονισμοί του 2011»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Αδάμος Αδάμου
Στέλλα Κυριακίδου Ειρήνη Χαραλαμπίδου
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Αθηνά Κυριακίδου
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Ρούλα Μαυρονικόλα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε την 1η Δεκεμβρίου 2011. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, ο διευθυντής της Διεύθυνσης Νοσηλευτικών Υπηρεσιών του ίδιου υπουργείου, εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Συμβουλίου Νοσηλευτικής και Μαιευτικής και της ΠΑΣΥΔΥ (Κλάδος Γενικού Νοσηλευτικού Προσωπικού). Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Νοσηλευτών και Μαιών και το Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 22 του περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμου, είναι η κατάργηση των περί της Δημόσιας Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Σχολής Κανονισμών και κατ’ ακολουθίαν ο τερματισμός της λειτουργίας της Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Σχολής. Παράλληλα, σκοπείται η μεταβίβαση όλης της κινητής και ακίνητης περιουσίας της εν λόγω σχολής στη Δημοκρατία, καθώς και η μεταφορά και φύλαξη στη Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας των μητρώων στα οποία τηρούνται τα στοιχεία των φοιτητών, των αποφοίτων και του ακαδημαϊκού και άλλου προσωπικού της, ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτά των ατόμων τα οποία αφορούν τα στοιχεία που είναι καταχωρισμένα και η εξασφάλιση σχετικών βεβαιώσεων από τους ενδιαφερομένους. Περαιτέρω, με σχετική μεταβατική πρόνοια που περιλαμβάνεται στους προτεινόμενους κανονισμούς ρυθμίζεται η περίπτωση κατά την οποία κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος τους εκκρεμούν οποιεσδήποτε δικαστικές διαδικασίες υπό ή κατά της Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Σχολής και ορίζεται ότι αυτές συνεχίζονται υπό ή κατά της Δημοκρατίας, η οποία υπεισέρχεται στις εν λόγω διαδικασίες ως νόμιμος διάδοχος της σχολής αυτής. Παράλληλα, με την ίδια μεταβατική πρόνοια προβλέπεται η υλοποίηση υπέρ ή κατά της Δημοκρατίας οποιωνδήποτε θεραπειών έχουν διαταχθεί από αρμόδιο δικαστήριο υπέρ ή κατά της εν λόγω σχολής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Υγείας, με την έναρξη της λειτουργίας του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΤΕΠΑΚ το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008 τερματίστηκε η εισδοχή νέων φοιτητών στη Νοσηλευτική και Μαιευτική Σχολή. Περαιτέρω, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, έχουν πλέον αποφοιτήσει όλοι οι φοιτητές της Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Σχολής με έτος εισδοχής σε αυτήν το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007, που ήταν το τελευταίο ακαδημαϊκό έτος κατά το οποίο έγινε εισδοχή φοιτητών στη σχολή.

Όλες οι πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής συμφώνησαν με τις πρόνοιες των κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

 

5 Δεκεμβρίου 2011

 

 

 

 

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων