Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τα νομοσχέδια του επισυνημμένου παραρτήματος

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Γιώργος Λουκαΐδης
Γεώργιος Γεωργίου Αντώνης Αντωνίου
Άριστος Δαμιανού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τα νομοσχέδια του επισυνημμένου παραρτήματος σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 30 Σεπτεμβρίου, 26 Οκτωβρίου και 30 Νοεμβρίου 2011. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Το Ανώτατο Δικαστήριο, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στις συνεδριάσεις της επιτροπής.

Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου, ώστε να καταργηθεί το στάδιο της προανάκρισης στις ποινικές υποθέσεις, που αποτελεί προϋπόθεση, για να παραπεμφθεί μια ποινική υπόθεση ενώπιον του Κακουργιοδικείου.

Σκοπός των υπόλοιπων νομοσχεδίων του επισυνημμένου παραρτήματος, με εξαίρεση το τέταρτο, είναι η συνεπακόλουθη τροποποίηση σειράς άλλων νομοθετημάτων και συγκεκριμένα του περί Δικαστηρίων Νόμου, του περί Ποινικού Κώδικα Νόμου, του περί Αστυνομίας Νόμου, του περί Αποδείξεως Νόμου, του περί Θανατικών Ανακριτών Νόμου και του περί Νομικής Αρωγής Νόμου, ώστε να διαγραφούν οποιεσδήποτε αναφορές σε προανάκριση.

Σκοπός του τέταρτου νομοσχεδίου είναι η κατάργηση του περί Ποινικής Δικονομίας (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, στη διαδικασία που ακολουθείται σήμερα περιλαμβάνεται το στάδιο της διεξαγωγής προανάκρισης ενώπιον των επαρχιακών δικαστηρίων, για να αποφασιστεί αν θα παραπεμφθεί ή όχι μια ποινική υπόθεση στο Κακουργιοδικείο. Ωστόσο, από την ψήφιση του περί Ποινικής Δικονομίας (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου του 1974 (Ν. 42 του 1974) η διαδικασία της προανάκρισης έχει στην πράξη περιέλθει σε αχρησία, αφού από τότε έχει ακολουθηθεί μόνο σε μία υπόθεση. Η πράξη συνεπώς έχει καταδείξει ότι η διαδικασία αυτή δεν είναι απαραίτητη για την παραπομπή των ποινικών υποθέσεων στο Κακουργιοδικείο. Αντίθετα, αποτελεί ουσιαστικά μια τυπική διαδικασία, η οποία προκαλεί δυσανάλογη καθυστέρηση στην εκδίκαση των ποινικών υποθέσεων και κατά συνέπεια συνιστά εμπόδιο στην ταχεία απονομή δικαιοσύνης, η οποία είναι προς το συμφέρον τόσο του κατηγορουμένου όσο και της πολιτείας.

Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τα νομοσχέδια, για σκοπούς απλούστευσης των διαδικασιών, κρίθηκε ότι πρέπει να καταργηθούν οι πρόνοιες τόσο του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου που αναφέρονται στη διαδικασία της προανάκρισης όσο και του περί Ποινικής Δικονομίας (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου του 1974 και να παρέχεται στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας η ευχέρεια να αποφασίζει κατά πόσο μια υπόθεση θα εκδικαστεί από επαρχιακό δικαστήριο ή Κακουργιοδικείο, χωρίς να γίνεται προανάκριση ή να τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται στον περί Ποινικής Δικονομίας (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμο του 1974.

Με τον τρόπο αυτό καθίσταται δυνατή η απευθείας καταχώριση στο Κακουργιοδικείο των ποινικών υποθέσεων που δεν είναι δυνατό να εκδικαστούν συνοπτικά. Η προβλεπόμενη από το άρθρο 107 του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου προϋπόθεση καταχώρισης κατηγορητηρίου σε Κακουργιοδικείο μόνο από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας αποτελεί εχέγγυο και ασφαλιστική δικλίδα, ώστε να μην καταχωρίζονται υποθέσεις στο Κακουργιοδικείο για τις οποίες δεν υπάρχει ικανοποιητική μαρτυρία.

Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, το Ανώτατο Δικαστήριο δεν ενίσταται στις προτεινόμενες με τα νομοσχέδια τροποποιήσεις.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση όλων των νομοσχεδίων σε νόμους, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος του πρώτου και του τρίτου νομοσχεδίου, ώστε να αναφέρονται ως «Ο περί Ποινικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2011» και «Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2011», αντίστοιχα.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Ο περί Ποινικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011.

2. Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011.

3. Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011.

4. Ο περί Ποινικής Δικονομίας (Προσωρινές Διατάξεις) (Καταργητικός) Νόμος του 2011.

5. Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011.

6. Ο περί Αποδείξεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011.

7. Ο περί Θανατικών Ανακριτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011.

8. Ο περί Νομικής Αρωγής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011.

 

5 Δεκεμβρίου 2011

 

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων