Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για την πρόταση νόμου «Ο περί Παραγραφής (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2011»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Αντώνης Αντωνίου
Άριστος Δαμιανού Νίκος Νικολαΐδης
Νικόλας Παπαδόπουλος  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε από την ίδια, σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 5 Δεκεμβρίου 2011.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι να παραταθεί η χρονική περίοδος της αναστολής της εφαρμογής των διατάξεων του περί Παραγραφής Νόμου, Κεφ. 15, μέχρι την 30ή Ιουνίου 2012. Όπως είναι γνωστό, η εφαρμογή των διατάξεων του πιο πάνω νόμου έχει ανασταλεί με διαδοχικές τροποποιήσεις του, ώστε να δοθεί ο αναγκαίος χρόνος για εκσυγχρονισμό και αναθεώρησή του. Σημειώνεται ότι η ισχύουσα περίοδος αναστολής της εφαρμογής του εν λόγω νόμου εκπνέει την 31η Δεκεμβρίου 2011.

Ειδικότερα, η κατάθεση της εν λόγω πρότασης νόμου κρίθηκε αναγκαία, καθότι για ακόμη μια φορά θα συμπληρωθεί η περίοδος αναστολής της εφαρμογής του νόμου όπως καθορίζεται στον περί Παραγραφής (Τροποποιητικό) Νόμο του 2011 [Ν. αρ. 41(Ι)/2011], χωρίς ωστόσο να έχει καταστεί δυνατή η αναθεώρησή του. Συγκεκριμένα, η προτεινόμενη τροποποίηση κρίνεται αναγκαία, επειδή δεν κατέστη δυνατό να ολοκληρωθεί η εξέταση σχετικής πρότασης νόμου που έχει κατατεθεί από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών και αναθεωρεί τον υπό αναφορά νόμο.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση της πρότασης νόμου σε νόμο.

 

5 Δεκεμβρίου 2011

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων