Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί του Καταστατικού του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011»

Παρόντες:

Γεώργιος Τάσου, πρόεδρος Χρίστος Μέσης
Αβέρωφ Νεοφύτου Αδάμος Αδάμου
Γιώργος Λουκαΐδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 11 και 18 Νοεμβρίου 2011. Στην πρώτη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι των Υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εξωτερικών και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η κύρωση των τροποποιήσεων και διορθώσεων του Καταστατικού του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, του οποίου η Δημοκρατία είναι μέλος από το 1965, οι οποίες αποφασίστηκαν την 1η Οκτωβρίου 1999 από την 43η Γενική Συνέλευση του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας και τις οποίες ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο με την απόφασή του υπ’ αριθμόν 71.754, ημερομηνίας 16 Φεβρουαρίου 2011.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, η πρώτη από τις πιο πάνω αναφερόμενες τροποποιήσεις αφορά την αύξηση των μελών του Συμβουλίου Κυβερνητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας τα οποία υποδεικνύονται από το απερχόμενο συμβούλιο από δέκα σε δεκαοκτώ και των μελών που εκλέγονται από τη γενική συνέλευση από είκοσι δύο σε είκοσι πέντε, καθώς και τη σύνθεση του συμβουλίου, έτσι ώστε να διενεργείται μια πιο ορθολογιστική κατανομή των μελών στις διάφορες γεωγραφικές περιοχές του πλανήτη. Η δεύτερη τροποποίηση του πιο πάνω καταστατικού αφορά την υποβολή διετούς, αντί μονοετούς, προϋπολογισμού στη γενική συνέλευση του οργανισμού, τροποποίηση η οποία γίνεται για καθαρά λειτουργικούς λόγους.

Σημειώνεται ότι, για να τεθούν σε ισχύ οι πιο πάνω τροποποιήσεις, απαιτείται επικύρωση από εκατό κράτη μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, μέχρι σήμερα η πρώτη τροποποίηση έχει επικυρωθεί από πενήντα ένα κράτη μέλη και η δεύτερη από σαράντα εννέα κράτη μέλη.

Σύμφωνα πάντα με τα ίδια στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι προτεινόμενες αλλαγές στο καταστατικό του οργανισμού αυτού δεν επηρεάζουν τη συμμετοχή ή τη συνεργασία της Δημοκρατίας με αυτόν.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.

Στη βάση των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια της Βουλής την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση των τροποποιήσεων του πιο πάνω καταστατικού, σύμφωνα με το άρθρο 169(2) του συντάγματος, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί της Κύρωσης των Τροποποιήσεων του Καταστατικού του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (Κυρωτικός) Νόμος του 2011».

29 Νοεμβρίου 2011

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων