Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για τους κανονισμούς «Οι περί Αρχής Λιμένων Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2011»

Παρόντες:

Αντώνης Αντωνίου, πρόεδρος Κώστας Κώστα
Γεώργιος Προκοπίου Χριστάκης Τζιοβάνης
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Νίκος Νικολαΐδης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 17 και 24 Νοεμβρίου 2011. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίασης κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Γραφείου του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας, της Αρχής Λιμένων Κύπρου και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΑΣΥΔΥ, ΣΥΑΛΚ, ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ, ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ και ΣΥΠΥΑΛΚ. Η συνδικαλιστική οργάνωση ΔΕΕΚΔΟΚΩ-ΔΕΟΚ, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρίαση της επιτροπής.

Σημειώνεται ότι οι εν λόγω κανονισμοί έτυχαν εκτενούς μελέτης και συζήτησης από την επιτροπή της προηγούμενης κοινοβουλευτικής περιόδου, στα πλαίσια της οποίας διαμορφώθηκε μερικώς το υπό συζήτηση κείμενο των κανονισμών με βάση σχετικές παρατηρήσεις της επιτροπής, με στόχο τη διασφάλιση στο μέγιστο δυνατό βαθμό των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Το αναθεωρημένο κείμενο, το οποίο έτυχε νομοτεχνικής επεξεργασίας από το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, τέθηκε ενώπιον της επιτροπής για συνέχιση της συζήτησης, η οποία όμως δεν ολοκληρώθηκε λόγω της επικείμενης λήξης της κοινοβουλευτικής περιόδου.

Ακολούθως, με την έναρξη των εργασιών της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου, το υπό αναφορά αναθεωρημένο κείμενο τέθηκε ενώπιον της επιτροπής, η οποία ολοκλήρωσε τη μελέτη του στις συνεδρίες που αναφέρθηκαν πιο πάνω.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 19 του περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Αρχής Λιμένων Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) Κανονισμών, ώστε αφενός ο όρος “πραγματική υπηρεσία” να περιλαμβάνει, εκτός από το χρόνο κατά τον οποίο ο υπάλληλος βρίσκεται με άδεια ανάπαυσης, άδεια ασθενείας ή άδεια μητρότητας, και το χρόνο γονικής άδειας και αφετέρου να ρυθμιστούν οι οφειλές των αφυπηρετούντων υπαλλήλων της Αρχής, κατ’ αναλογία των ισχυόντων στον περί Συντάξεων Νόμο [97(Ι) του 1997].

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Αρχής Λιμένων Κύπρου και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, με την προτεινόμενη τροποποίηση ρυθμίζεται η εξόφληση οφειλόμενων ποσών που τυχόν έχει υπάλληλος της Αρχής Λιμένων Κύπρου είτε προς την ίδια την Αρχή είτε προς την Κυπριακή Δημοκρατία, τα οποία κατέβαλε η Αρχή για λογαριασμό του. Με την τροποποίηση αυτή επιδιώκεται η αποφυγή περιπτώσεων κατά τις οποίες οι υπάλληλοι θα αφυπηρετούν αφήνοντας ανεξόφλητα τα οφειλόμενα ποσά που έχουν προς την Αρχή ή προς την Κυπριακή Δημοκρατία.

Ειδικότερα, σε περίπτωση αφυπηρέτησης υπαλλήλου, τερματισμού της υπηρεσίας του ή αποχώρησής του για οποιοδήποτε λόγο από την υπηρεσία η Αρχή Λιμένων Κύπρου θα δικαιούται όπως αποκόψει ή συμψηφίσει ή άλλως πως κατακρατήσει από το εφάπαξ, τη σύνταξη, το μισθό ή από άλλα ωφελήματα ή επιδόματα οποιοδήποτε ποσό ή οικονομική υποχρέωση ο υπάλληλος οφείλει ή έχει προς την Αρχή για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, περιλαμβανομένων και ποσών που η Αρχή κατέβαλε ή και καταβάλλει ή και θα καταβάλλει σε σχέση με τον εν λόγω υπάλληλο προς την Κυπριακή Δημοκρατία ή προς ικανοποίηση απόφασης αρμόδιου δικαστηρίου. Χωρίς τη συγκεκριμένη τροποποίηση η Αρχή Λιμένων Κύπρου δε θα έχει άλλη επιλογή από το να προβαίνει στη λήψη χρονοβόρων δικαστικών μέτρων για είσπραξη των οφειλομένων με αναπόφευκτο οικονομικό κόστος για την ίδια.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με το περιεχόμενο των υπό αναφορά κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των εν λόγω κανονισμών όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

 

28 Νοεμβρίου 2011

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων