Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Συμβάσεως περί Παρεμποδίσεως και Τιμωρίας του Εγκλήματος της Γενοκτονίας (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008»

Παρόντες:

Γεώργιος Τάσου, πρόεδρος Χρίστος Μέσης
Χρήστος Στυλιανίδης Αδάμος Αδάμου
Γιώργος Λουκαΐδης Σοφοκλής Φυττής

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο υπό την προηγούμενη σύνθεσή της ως Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών σε αριθμό συνεδριών, που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ της 21ης Μαΐου και της 3ης Δεκεμβρίου 2008, καθώς και υπό την παρούσα σύνθεσή της στις 11 Νοεμβρίου 2011. Στα πλαίσια των πιο πάνω συνεδριάσεων κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Υπουργείου Εξωτερικών και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του υπό συζήτηση νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του άρθρου 4 του περί της Συμβάσεως περί Παρεμποδίσεως και Τιμωρίας του Εγκλήματος της Γενοκτονίας (Κυρωτικού) Νόμου του 1980 (Νόμος αρ. 59 του 1980), έτσι ώστε να αντικατασταθεί η προβλεπόμενη σε αυτόν ποινή του θανάτου με την ποινή της ισόβιας φυλάκισης. Σημειώνεται ότι η Σύμβαση περί Παρεμπόδισης και Τιμωρίας του Εγκλήματος της Γενοκτονίας δεν προβλέπει συγκεκριμένες ποινές, αλλά απαιτεί από τα συμβαλλόμενα μέρη να προβλέψουν “δραστικές ποινές”.

Στα πλαίσια της συζήτησης του νομοσχεδίου η εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ενημέρωσε την επιτροπή ότι, μετά από υπόδειξη της Επιτρόπου Νομοθεσίας, παρατηρήθηκε ότι από αβλεψία η κύρωση της σύμβασης ήταν ελλιπής, αφού ο βασικός νόμος δεν περιλαμβάνει ρητή αναφορά στο άρθρο ΙΙΙ της σύμβασης, όπως απαιτεί το άρθρο V αυτής. Ειδικότερα, το άρθρο V της σύμβασης προβλέπει ότι τα μέρη αναλαμβάνουν να θεσπίσουν την αναγκαία για εφαρμογή της σύμβασης νομοθεσία και ιδίως να προβλέψουν δραστικές ποινές για πρόσωπα που κρίνονται ένοχα για γενοκτονία ή οποιαδήποτε άλλη πράξη απαριθμείται στο άρθρο ΙΙΙ αυτής.

Με την πιο πάνω τροποποίηση το προτεινόμενο νέο άρθρο 4 διαμορφώνεται, έτσι ώστε να προβλέπει ότι όποιος διαπράττει κάποια από τις πράξεις γενοκτονίας που περιγράφονται στο άρθρο ΙΙ της σύμβασης ή κάποια από τις πράξεις που περιγράφονται στο άρθρο ΙΙΙ της σύμβασης είναι ένοχος κακουργήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται στην ποινή ισόβιας φυλάκισης.

Αναφορικά με την προτεινόμενη κατάργηση της θανατικής ποινής, η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας δήλωσε στην επιτροπή ότι η Κύπρος, ως μέλος της Σύμβασης για την Προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ειδικότερα του Πρωτοκόλλου 13 της εν λόγω σύμβασης, ανέλαβε υποχρέωση να καταργήσει τη θανατική ποινή στην επικράτειά της. Σημείωσε επίσης ότι η ποινή του θανάτου έχει ήδη απαλειφθεί από όλους τους νόμους της Δημοκρατίας.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου όπως αυτό έχει διαμορφωθεί μετά από την εισήγηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

Στη βάση των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων ομόφωνα εισηγείται την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί στη βάση των πιο πάνω και αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί της Συμβάσεως περί Παρεμποδίσεως και Τιμωρίας του Εγκλήματος της Γενοκτονίας (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011».

 

 

21η Νοεμβρίου 2011

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων