Αρχείο

    

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τους κανονισμούς «Οι περί Ρύθμισης Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2011»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννης
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Χρίστος Μέσης Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε νέα συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2011. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρέστησαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών και του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ).

Όπως είναι γνωστό, για τους υπό αναφορά κανονισμούς ετοιμάστηκε από την επιτροπή σχετική έκθεση στις 25 Οκτωβρίου 2011 και παραπέμφθηκε στην ολομέλεια της Βουλής στις 27 Οκτωβρίου 2011, η οποία και ανέβαλε τη συζήτηση και έγκρισή τους. Σημειώνεται ότι αναλυτική αναφορά στους σκοπούς των κανονισμών και στα όσα διημείφθησαν στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής περιλαμβάνονται στην αρχική έκθεση της επιτροπής.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι το μέλος της επιτροπής κ. Γιώργος Περδίκης ετοίμασε για τους υπό αναφορά κανονισμούς σχετική τροπολογία, η οποία κυκλοφόρησε, με την οποία γίνεται εισήγηση να μην απαιτείται η υποβολή αντισεισμικής μελέτης από την 1η Ιανουαρίου 2012, ανάμεσα σε άλλα, για «προσθήκες και μετατροπές, οριζόντιες ή κατακόρυφες, σε υφιστάμενα κτίρια που έχουν εξασφαλίσει άδεια οικοδομής πριν από την 1η Ιανουαρίου 1994, εξαιρουμένων των δημόσιων οικοδομών». Η τροπολογία αυτή ήταν στο επίκεντρο της συζήτησης της νέας συνεδρίας της επιτροπής.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών ενημέρωσαν την επιτροπή ότι, με βάση τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, θα υπάρχει συμφωνία του ιδιοκτήτη της οικοδομής και του μελετητή της σχετικά με την αντισεισμική αναβάθμισή της, η οποία θα κατατίθεται μαζί με τη σχετική άδεια οικοδομής, ώστε ο ενδιαφερόμενος αγοραστής να είναι πλήρως ενήμερος για την κατάσταση της οικοδομής. Οι ίδιοι πρόσθεσαν ότι δεν ενίστανται στην υιοθέτηση της τροπολογίας του κ. Περδίκη.

Σε συμπλήρωση των πιο πάνω, οι εκπρόσωποι του ΕΤΕΚ πρόσθεσαν ότι δε χρειάζεται να γίνει οτιδήποτε άλλο από τεχνικής άποψης, αφού το θέμα είναι τελικά λυμένο, και γι’ αυτό δεν ενίστανται στην υιοθέτηση της προτεινόμενης με την τροπολογία διαγραφής. Ανέφεραν περαιτέρω ενημερωτικά ότι σήμερα ο ιδιοκτήτης οικοδομής έρχεται σε συμφωνία με το μελετητή που αναλαμβάνει την αντισεισμική αναβάθμισή της και είναι πλήρως ενήμερος. Οι ίδιοι πρόσθεσαν ότι όσον αφορά τις δημόσιες οικοδομές και πάλι δεν υπάρχει πρόβλημα, γιατί προωθούνται αλλαγές σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο υπουργό, ώστε στα Εθνικά Προσαρτήματα των Ευρωκωδίκων να υπάρχουν ανάλογες ρυθμίσεις, οι οποίες θα τεθούν σε ισχύ με διάταγμα του υπουργού.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη τα πιο πάνω, διαμόρφωσε τις πιο κάτω θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και ο βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών εισηγούνται στην ολομέλεια της Βουλής την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί, με την υιοθέτηση της τροπολογίας του κ. Περδίκη, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος τους, ώστε να αναφέρονται ως «Οι περί Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2011».

2. Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια της Βουλής.

 

 

 

 

10 Νοεμβρίου 2011

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων