Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως για την πρόταση νόμου «Ο περί του Ελέγχου της Ανάληψης Εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα από πρώην Κρατικούς Αξιωματούχους και Ορισμένους Πρώην Υπαλλήλους του Δημοσίου και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010»

Παρόντες:

Δημήτρης Συλλούρης, πρόεδρος Πανίκκος Σταυριανός
Φειδίας Σαρίκας Ειρήνη Χαραλαμπίδου
Ανδρέας Κυπριανού Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Μάριος Μαυρίδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου σε τρείς συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 13 Μαΐου 2010 και στις 11 Οκτωβρίου και την 1η Νοεμβρίου 2011. Στην τελευταία συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν τα μέλη της ανεξάρτητης ειδικής επιτροπής που καθιδρύθηκε με βάση τον περί του Ελέγχου της Ανάληψης Εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα από Πρώην Κρατικούς Αξιωματούχους και Ορισμένους Πρώην Υπαλλήλους του Δημοσίου και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμο.

Σκοπός της πρότασης νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή την 21η Ιανουαρίου 2010 από το βουλευτή κ. Γιαννάκη Ομήρου εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, είναι η τροποποίηση του περί του Ελέγχου της Ανάληψης Εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα από Πρώην Κρατικούς Αξιωματούχους και Ορισμένους Πρώην Υπαλλήλους του Δημοσίου και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμου, έτσι ώστε οι αποφάσεις της ανεξάρτητης ειδικής επιτροπής που προβλέπεται σε αυτόν, πέραν της προβλεπόμενης στη βασική νομοθεσία κοινοποίησής τους στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και στον εκάστοτε αιτητή, να κοινοποιούνται επιπρόσθετα και στον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Εισάγοντας τις πρόνοιες της πρότασης νόμου στην επιτροπή εκ μέρους του εισηγητή της, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ κ. Φειδίας Σαρίκας δήλωσε πως η προτεινόμενη τροποποίηση κρίνεται αναγκαία, έτσι ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα παρακολούθησης της εφαρμογής της βασικής νομοθεσίας από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, αφού η θεσμοθέτηση της εν λόγω νομοθεσίας προήλθε με πρωτοβουλία της Βουλής των Αντιπροσώπων με στόχο την καταπολέμηση της διαπλοκής.

Στα πλαίσια της συζήτησης της πρότασης νόμου από την επιτροπή ο πρόεδρός της εισηγήθηκε την τροποποίηση του κειμένου της με την προσθήκη σε αυτό πρόνοιας σύμφωνα με την οποία η προτεινόμενη ρύθμιση να έχει αναδρομική ισχύ, ώστε να κοινοποιηθούν στον Πρόεδρο της Βουλής και οι αποφάσεις της υπό αναφορά ανεξάρτητης ειδικής επιτροπής που λήφθηκαν από την έναρξη της ισχύος της υπό τροποποίηση νομοθεσίας.

Τα μέλη της ανεξάρτητης ειδικής επιτροπής συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου, καθώς και με την εισήγηση του πρόεδρου της επιτροπής για αναδρομική ισχύ της προτεινόμενης πρόνοιάς της από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της βασικής νομοθεσίας και της λειτουργίας της εν λόγω επιτροπής.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε, κατά πλειοψηφία του προέδρου της βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, του μέλους της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, να διαμορφώσει το κείμενο της πρότασης νόμου σύμφωνα με την πιο πάνω εισήγηση του προέδρου της επιτροπής.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή, κατά πλειοψηφία των μελών της, εισηγείται την ψήφιση της πρότασης νόμου σε νόμο, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με την πιο πάνω απόφαση της πλειοψηφίας της, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος της, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί του Ελέγχου της Ανάληψης Εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα από Πρώην Κρατικούς Αξιωματούχους και Ορισμένους Πρώην Υπαλλήλους του Δημοσίου και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011».

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των διατάξεων της πρότασης νόμου κατά τη συζήτησή της στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

8 Νοεμβρίου 2011

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων