Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για την πρόταση νόμου «Ο περί Ορφανοτροφείου και Τεχνικής Σχολής (Δημητράκης Γ. Διανέλλος εκ Λάρνακος) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Νικόλας Παπαδόπουλος
Γεώργιος Γεωργίου Αντώνης Αντωνίου
Γιώργος Λουκαΐδης Νίκος Νικολαΐδης
Γιώργος Γεωργίου  

Η πιο πάνω πρόταση νόμου κατατέθηκε στη Βουλή στις 4 Νοεμβρίου 2010 από τον κ. Νίκο Κλεάνθους, τέως βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας, και παραπέμφθηκε για εξέταση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών της απελθούσας Βουλής. Η εν λόγω επιτροπή άρχισε την εξέταση της πρότασης νόμου, η οποία όμως δεν ολοκληρώθηκε, αλλά συνεχίστηκε από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών της παρούσας Βουλής, αφού υιοθετήθηκε από τα μέλη της κ. Νικόλα Παπαδόπουλο και Αντώνη Αντωνίου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος.

Στα πλαίσια της εξέτασης της πρότασης νόμου από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών της απελθούσας Βουλής, στις 23 Φεβρουαρίου 2011, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Συμβουλίου Διαχείρισης του Ορφανοτροφείου και της Τεχνικής Σχολής (Δημητράκη Γ. Διανέλλου) και της Σχολικής Εφορείας Λάρνακας.

Σκοπός της πρότασης νόμου, στη μορφή που αυτή κατατέθηκε, είναι να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής του περί Ορφανοτροφείου και Τεχνικής Σχολής (Δημητράκης Γ. Διανέλλος εκ Λάρνακος) Νόμου, ώστε, για σκοπούς ίσης μεταχείρισης, αφενός να καλύπτει όχι μόνο φτωχά ορφανά παιδιά που ανήκουν στην ελληνική ορθόδοξη κοινότητα της πόλης και επαρχίας Λάρνακας και έχουν χάσει και τους δύο γονείς τους, αλλά και παιδιά που έχουν χάσει μόνο τον ένα γονέα και αφετέρου να καλύπτει και περιπτώσεις ορφανών από όλη την επικράτεια της Δημοκρατίας και όχι μόνο από την πόλη και επαρχία Λάρνακας.

Στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη κατά την πιο πάνω συνεδρία κατατέθηκε η εισήγηση όπως η προτεινόμενη ρύθμιση διαμορφωθεί, έτσι ώστε να μην αποκλίνει από τις προθέσεις που διατυπώνονται στα σχετικά έγγραφα εμπιστεύματος, στη βάση των οποίων θεσπίστηκε ο υπό τροποποίηση νόμος. Ειδικότερα, με την εν λόγω εισήγηση η προτεινόμενη ρύθμιση περιορίζεται, ώστε να καλύπτει ορφανά παιδιά που ανήκουν στην ελληνική ορθόδοξη κοινότητα της Κύπρου, κατά προτεραιότητα όμως αυτά της πόλης και επαρχίας Λάρνακας, τα οποία έχουν χάσει τον ένα ή και τους δύο γονείς τους. Με την εισήγηση αυτή συμφώνησαν τα παρόντα μέλη της τότε επιτροπής.

Σημειώνεται ότι όλοι όσοι παρευρέθηκαν στην πιο πάνω συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών της απελθούσας Βουλής συμφώνησαν με την προτεινόμενη ρύθμιση όπως αυτή διαμορφώθηκε στη βάση των πιο πάνω, ενώ η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας επιφυλάχθηκε να μελετήσει τα έγγραφα εμπιστεύματος με βάση τα οποία θεσπίστηκε η νομοθεσία της οποίας προτείνεται η τροποποίηση.

Στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών της παρούσας Βουλής, στις 26 Οκτωβρίου 2011, παρευρέθηκε ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, ο οποίος δήλωσε ότι συμφωνεί με την προτεινόμενη ρύθμιση όπως αυτή διαμορφώθηκε σύμφωνα με τα πιο πάνω.

Κατά την ίδια συνεδρία επισημάνθηκε ότι στην υφιστάμενη νομοθεσία περιλαμβάνεται ρύθμιση με βάση την οποία παρέχεται εξουσιοδότηση για έκδοση κανονισμών με τους οποίους μπορεί να επεκταθεί η ερμηνεία του όρου “ορφανό”, ώστε να περιλαμβάνει οποιοδήποτε φτωχό παιδί της πόλης και επαρχίας Λάρνακας το οποίο έχασε μόνο τον πατέρα του, καθώς και οποιοδήποτε παιδί ανήκει στην ελληνική ορθόδοξη κοινότητα οποιασδήποτε άλλης πόλης ή επαρχίας της Δημοκρατίας το οποίο έχασε είτε και τους δύο γονείς του είτε τον πατέρα του μόνο.

Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής θεώρησαν ότι η εν λόγω ρύθμιση καθίσταται άνευ αντικειμένου με την τροποποίηση που προτείνεται με την πρόταση νόμου, γι’ αυτό και με τη σύμφωνη γνώμη του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας αποφάσισαν όπως τροποποιήσουν περαιτέρω το κείμενο της πρότασης νόμου, ώστε η εν λόγω ρύθμιση να διαγραφεί από την υφιστάμενη νομοθεσία.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια της Βουλής την ψήφιση της πρότασης νόμου σε νόμο όπως αυτή έχει τελικά διαμορφωθεί στη βάση των πιο πάνω, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος της, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Ορφανοτροφείου και Τεχνικής Σχολής (Δημητράκης Γ. Διανέλλος εκ Λάρνακος) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011».

 

8 Νοεμβρίου 2011

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων