Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για τους κανονισμούς «Οι περί Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα (Σχέδιο Πρόωρης Αφυπηρέτησης Υπαλλήλων) Κανονισμοί του 2011»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Κώστας Κώστα
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Άγγελος Βότσης
Ανδρέας Μιχαηλίδης Γιώργος Βαρνάβα
Γιαννάκης Γαβριήλ  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 18 και 25 Οκτωβρίου 2011. Στα πλαίσια της εξέτασης των κανονισμών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και του Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα. Οι συντεχνίες ΠΕΟ και ΣΕΚ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδριάσεις της επιτροπής. Σημειώνεται όμως ότι απέστειλαν σχετική επιστολή, ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2011, στην οποία αναφέρουν ότι συμφωνούν με το περιεχόμενο των εν λόγω κανονισμών και εισηγούνται την έγκρισή τους από τη Βουλή το συντομότερο δυνατό.

Σκοπός των κανονισμών είναι η ρύθμιση της εθελοντικής πρόωρης αφυπηρέτησης του μόνιμου προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα.

Κατά την εξέταση των κανονισμών από την επιτροπή κατατέθηκαν τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Η ραγδαία πτώση στον κύκλο εργασιών του Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα, λόγω της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης και της αύξησης της διεθνούς τιμής του χρυσού, οδήγησε τον οργανισμό σε μεγάλη απώλεια εσόδων, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ελλειμματικών προϋπολογισμών.

2. Για αντιμετώπιση του προβλήματος το Υπουργείο Οικονομικών ζήτησε από τον οργανισμό να καταρτίσει ένα μεσοπρόθεσμο επιχειρησιακό σχέδιο στο οποίο να παρουσιάζονται τρόποι συγκράτησης των δαπανών και αύξησης των εσόδων του. Στα πλαίσια αυτά, ο οργανισμός κατάρτισε πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα, με το οποίο συμφώνησε και το Υπουργείο Οικονομικών. Το πενταετές αυτό πρόγραμμα προβλέπει μεταξύ άλλων τον καταρτισμό και την εφαρμογή κατά το 2011 σχεδίου οικειοθελούς πρόωρης αφυπηρέτησης του προσωπικού.

3. Το διοικητικό συμβούλιο του οργανισμού ετοίμασε σχέδιο οικειοθελούς πρόωρης αφυπηρέτησης του προσωπικού, το οποίο παρουσιάζεται στους υπό εξέταση κανονισμούς.

4. Σύμφωνα με το προβλεπόμενο στους κανονισμούς σχέδιο, αίτηση για πρόωρη αφυπηρέτηση θα μπορεί να υποβάλει μόνιμος υπάλληλος του οργανισμού που έχει συμπληρώσει το τεσσαρακοστό πέμπτο έτος της ηλικίας του και, εφόσον εγκριθεί από τον οργανισμό, θα του καταβάλλεται χαριστική αποζημίωση, ο τρόπος υπολογισμού της οποίας προβλέπεται στους κανονισμούς. Η χαριστική αυτή αποζημίωση θα του καταβάλλεται επιπρόσθετα προς οποιοδήποτε άλλο ωφέλημα αυτός δικαιούται, σύμφωνα με τα σχέδια σύνταξης του οργανισμού.

5. Οι κανονισμοί προωθούνται με τη σύμφωνη γνώμη τόσο των συντεχνιών του οργανισμού όσο και του Υπουργείου Οικονομικών, στο οποίο στάλθηκαν προηγουμένως.

6. Το Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρία κατά την οποία ενέκρινε τους κανονισμούς εξουσιοδότησε τόσο τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού να καταθέσει τους κανονισμούς στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση όσο και τον Υπουργό Οικονομικών να διαθέσει τις πιστώσεις που θα χρειαστούν, προκειμένου να εφαρμοστούν οι κανονισμοί και κατ’ επέκταση το σχετικό σχέδιο εθελοντικής πρόωρης αφυπηρέτησης.

7. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του οργανισμού, το κόστος εφαρμογής του σχεδίου αναμένεται να ανέλθει στις €130.000.

8. Βάσει των κανονισμών, ο οργανισμός δύναται να επιτρέψει την εθελοντική πρόωρη αφυπηρέτηση υπαλλήλου εντός ενός έτους από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των κανονισμών.

Οι εκπρόσωποι του οργανισμού, τοποθετούμενοι επί των κανονισμών και απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις που τέθηκαν από μέλη της επιτροπής, δήλωσαν μεταξύ άλλων ότι με το υπό αναφορά σχέδιο εθελοντικής αφυπηρέτησης αναμένεται να συνταξιοδοτηθούν τρία συνολικά άτομα, των οποίων οι αποζημιώσεις δε θα ξεπεράσουν τις €35.000 με €45.000 ανά άτομο. Οι ίδιοι δεσμεύτηκαν ότι ο οργανισμός δε θα προσλάβει για εργοδότηση νέα άτομα.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την έγκριση των κανονισμών όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

 

 

25 Οκτωβρίου 2011

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων