Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2011»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Γιώργος Γεωργίου
Γεώργιος Γεωργίου Νικόλας Παπαδόπουλος
Τάσος Μητσόπουλος Αντώνης Αντωνίου
Άριστος Δαμιανού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 7 και 12 Οκτωβρίου 2011. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και ο πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, ο οποίος εκπροσώπησε και το Νομικό Συμβούλιο Κύπρου.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Δικηγόρων Νόμου, έτσι ώστε η ημερομηνία διεξαγωγής εκλογών τόσο στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο όσο και στους τοπικούς συλλόγους να μετατεθεί από το μήνα Φεβρουάριο κάθε τρίτου έτους στο μήνα Οκτώβριο κάθε τρίτου έτους, ώστε οι δικηγόροι να έχουν στη διάθεσή τους αρκετό χρόνο για ανανέωση των ετήσιων αδειών τους και να μπορούν να συμμετέχουν στις εκλογές.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τον προτεινόμενο νόμο, οι εκτοπισθέντες δικηγόροι θα έχουν δικαίωμα ψήφου τόσο στους τοπικούς συλλόγους στους οποίους είναι εγγεγραμμένοι όσο και στους τοπικούς συλλόγους στους οποίους ασκούν το επάγγελμά τους, ωστόσο θα εκλέγονται μόνο στους τοπικούς συλλόγους στους οποίους είναι εγγεγραμμένοι. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα ρύθμιση οι εκτοπισθέντες δικηγόροι έχουν δικαίωμα ψήφου μόνο στους τοπικούς συλλόγους στους οποίους είναι εγγεγραμμένοι.

Όλοι όσοι παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής συμφώνησαν με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις.

Υπό το φως των πιο πάνω, ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος τάσσονται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο όπως αυτό διαμορφώθηκε από νομοτεχνικής άποψης. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

 

18 Οκτωβρίου 2011

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων