Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τα νομοσχέδια «Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2010» και «Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2010»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννης
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Χρίστος Μέσης Δημήτρης Συλλούρης
Ανδρέας Κυπριανού Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών εξέτασε τα πιο πάνω νομοσχέδια από κοινού σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 30 Σεπτεμβρίου και στις 7 Οκτωβρίου 2011. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Ένωσης Δήμων Κύπρου και της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου.

Σκοπός των νόμων που προτείνονται είναι η τροποποίηση των περί Δήμων και περί Κοινοτήτων Νόμων, έτσι ώστε αφενός να αυξηθεί το παράβολο που καταβάλλουν οι υποψήφιοι δήμαρχοι και κοινοτάρχες και τα υποψήφια μέλη των δημοτικών και των κοινοτικών συμβουλίων και αφετέρου να καθοριστεί το ύψος των επιτρεπόμενων εκλογικών εξόδων για τους εν λόγω υποψηφίους.

Ειδικότερα, με το πρώτο νομοσχέδιο προτείνεται η αύξηση του παραβόλου για σκοπούς υποβολής υποψηφιότητας για εκλογή στη θέση του δημάρχου από τις εκατό λίρες Κύπρου (£100), που ισχύει σήμερα, στα χίλια ευρώ (€1.000) και για τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους από τις πενήντα λίρες Κύπρου (£50), που ισχύει σήμερα, στα εκατόν ευρώ (€100). Παράλληλα προτείνεται το ύψος των εκλογικών εξόδων για τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους να μην ξεπερνά τις τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000) και για τους υποψήφιους δημάρχους να είναι κλιμακωτό, με βάση τον αριθμό των εκλογέων τους, ως ακολούθως:

1. Μέχρι δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) για δήμους με αριθμό εκλογέων μέχρι δέκα χιλιάδες.

2. Μέχρι δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (€15.000) για δήμους με αριθμό εκλογέων από δέκα χιλιάδες έναν μέχρι είκοσι χιλιάδες.

3. Μέχρι είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000) για δήμους με αριθμό εκλογέων μεταξύ είκοσι χιλιάδων ενός και τριάντα χιλιάδων.

4. Μέχρι τριάντα χιλιάδες ευρώ (€30.000) για δήμους με αριθμό εκλογέων πέραν των τριάντα χιλιάδων.

Με το δεύτερο νομοσχέδιο, που τροποποιεί τον περί Κοινοτήτων Νόμο, προτείνεται η αύξηση του παραβόλου που κατατίθεται από τους υποψήφιους κοινοτάρχες από τις εκατό λίρες Κύπρου (£100), που ισχύει σήμερα, στα διακόσια ευρώ (€200) και για τα υποψήφια μέλη κοινοτικών συμβουλίων από τις πενήντα λίρες Κύπρου (£50) στα εκατόν ευρώ (€100). Παράλληλα, προτείνεται ο καθορισμός ανώτατου ορίου για τα εκλογικά έξοδα των υποψήφιων κοινοταρχών που ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (€3.000).

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών δήλωσαν στην επιτροπή ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις είναι το αποτέλεσμα διαλόγου με τα κόμματα για την τροποποίηση της εκλογικής νομοθεσίας.

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις συμφώνησαν οι εκπρόσωποι της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, ενώ οι εκπρόσωποι της Ένωσης Δήμων Κύπρου δήλωσαν ότι το παράβολο για διεκδίκηση εκλογής στη θέση του δημάρχου είναι υψηλό.

Στα πλαίσια της περαιτέρω εξέτασης των δύο νομοσχεδίων, μέλη της επιτροπής εξέφρασαν επιφυλάξεις για το ύψος του παραβόλου και ιδιαίτερα για τους κατεχόμενους δήμους. Ειδικότερα, εξέφρασαν τον προβληματισμό αν το υψηλό αυτό παράβολο μπορεί να αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα για ενεργό συμμετοχή των πολιτών στις εκλογικές αυτές διαδικασίες, αλλά και κατά πόσο είναι συνταγματικά επιτρεπτό να γίνει διαφοροποίηση του νόμου ειδικά για τους κατεχόμενους δήμους.

Τοποθετούμενος στην πιο πάνω εισήγηση ο εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στο άρθρο 28 του συντάγματος, που καθιερώνει την ισότητα των πολιτών έναντι του νόμου, και πρόσθεσε ότι, για να προνοεί ο νόμος διάκριση μεταξύ διάφορων κατηγοριών πολιτών της Δημοκρατίας, απαιτείται αντικειμενική αιτιολογία και σκοπιμότητα.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή διαμόρφωσε τις πιο κάτω θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος και ο βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν γύρω από τα νομοσχέδια στην ολομέλεια της Βουλής.

2. Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της Ευρωπαϊκού Κόμματος διαφωνεί με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου όσον αφορά το ύψος του παραβόλου και επιφυλάσσεται να τοποθετηθεί στις υπόλοιπες πρόνοιες των δύο νομοσχεδίων στην ολομέλεια της Βουλής.

Με την ευκαιρία αυτή η επιτροπή εκφράζει την πρόθεσή της να μελετήσει τον εκλογικό νόμο σφαιρικά.

 

11 Οκτωβρίου 2011

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων