Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τα νομοσχέδια «Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2011» και «Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2011»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννης
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Χρίστος Μέσης Δημήτρης Συλλούρης
Ανδρέας Κυπριανού Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών εξέτασε από κοινού τα πιο πάνω νομοσχέδια σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 30 Σεπτεμβρίου και στις 7 Οκτωβρίου 2011. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρέστησαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Εξωτερικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Γραφείου της Επιτρόπου Διοικήσεως, της Ένωσης Δήμων Κύπρου και της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου.

Σκοπός των νόμων που προτείνονται είναι η τροποποίηση των περί Δήμων και περί Κοινοτήτων Νόμων, ώστε να παραχωρηθούν εκλογικά δικαιώματα, ανάλογα με αυτά των υπηκόων άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις δημοτικές/κοινοτικές εκλογές, σε υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν αποκτήσει το καθεστώς και την άδεια του επί μακρόν διαμένοντος και άδεια μετανάστευσης η οποία εκδόθηκε πριν από πέντε χρόνια τουλάχιστον.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Εσωτερικών:

1. με τα νομοσχέδια στις εκλογές για την ανάδειξη τοπικών αρχών παρέχονται εκλογικά δικαιώματα, ανάλογα με αυτά που απολαμβάνουν ήδη πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν αποκτήσει το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος ή που κατέχουν άδεια μετανάστευσης για περίοδο πέραν των πέντε χρόνων. Ειδικότερα, κατοχυρώνεται το δικαίωμα του εκλέγειν και όχι του εκλέγεσθαι στα πρόσωπα αυτά,

2. με τα προτεινόμενα νομοθετήματα κατοχυρώνονται τα πολιτικά δικαιώματα των μεταναστών, συμβάλλοντας έτσι στην ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία,

3. τα δικαιώματα αυτά απολαμβάνουν ήδη στην Κύπρο οι πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Συμβούλιο της Ευρώπης προωθεί την υπογραφή και κύρωση της Σύμβασης για τη Συμμετοχή των Ξένων στη Δημόσια Ζωή σε Τοπικό Επίπεδο, την οποία σύμβαση υπέγραψε η Κυπριακή Δημοκρατία στις 19 Σεπτεμβρίου 1996 με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου υπ’ αριθμόν 44.861. Τη σύμβαση αυτή έχουν ήδη υπογράψει έντεκα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, από τα οποία την έχουν επικυρώσει μόνο η Αλβανία, η Δανία, η Φινλανδία, η Ισλανδία, η Ιταλία, η Ολλανδία, η Νορβηγία και η Σουηδία,

4. η νομοθετική ρύθμιση του όλου θέματος πρέπει να προηγηθεί της ενδεχόμενης κύρωσης της σύμβασης αυτής με βάση γραπτή ενημέρωση της επιτροπής,

5. η Επίτροπος Διοικήσεως σε δύο εκθέσεις της το 2005 εισηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές να μεταφέρουν στο εθνικό δίκαιο, μέχρι τις 23 Ιανουαρίου 2006 το αργότερο, τις σχετικές ρυθμίσεις,

6. ύστερα από προβληματισμό το Υπουργείο Εσωτερικών αποφάσισε το 2005 (αρ. απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου 62.925) να μην προχωρήσει στο παρόν στάδιο με την κύρωση της πιο πάνω σύμβασης.

Συμπληρωματικά με τα πιο πάνω, ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών δήλωσε στην επιτροπή τα ακόλουθα:

1. H νομοθεσία για τους επί μακρόν διαμένοντες ψηφίστηκε το 2007, άρχισαν να λαμβάνονται σχετικές αποφάσεις από το 2008 και μέχρι σήμερα δόθηκαν εκατόν εξήντα έξι εγκρίσεις. Αναλυτική κατάσταση κατά χώρα κατατέθηκε στην επιτροπή.

2. Τα τελευταία χρόνια δόθηκαν σε μόνιμους μετανάστες, από τους οποίους μερικοί απεβίωσαν ή πολιτογραφήθηκαν ως Κύπριοι ή Ευρωπαίοι πολίτες, 2 483 άδειες. Κατάλογος των κατόχων των αδειών αυτών από το 2001 μέχρι σήμερα ανά έτος και χώρα στάλθηκε στην επιτροπή. Ουσιαστικός αριθμός από τους υπηκόους αυτούς είναι Ευρωπαίοι πολίτες που έχουν τέτοια εκλογικά δικαιώματα και έτσι στην παρούσα φάση θα αποκτήσουν εκλογικά δικαιώματα όσοι έχουν εξασφαλίσει άδεια μετανάστευσης κατά τα έτη πριν από το 2006. Η πληροφόρηση αυτή βρίσκεται στο Αρχείο της Βουλής και στη διάθεση κάθε μέλους της.

3. Τα κριτήρια για εξασφάλιση άδειας μετανάστευσης ή του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος επεξηγούνται στο σχετικό σημείωμα που κατέθεσε το υπουργείο στην επιτροπή.

4. Από την υιοθέτηση των προτεινόμενων ρυθμίσεων αναμένεται να επηρεαστεί ανεπαίσθητα το εκλογικό σώμα, αφού πολλά από τα άτομα που εξασφάλισαν στο παρελθόν άδεια μετανάστευσης δεν είναι βέβαιο ότι εξακολουθούν να μένουν στην Κύπρο.

Το Υπουργείο Εσωτερικών με επιστολή του, ημερομηνίας 11 Οκτωβρίου 2011, εισηγείται ότι, για να καταστεί δυνατή η υλοποίηση των προτεινόμενων ρυθμίσεων, πρέπει να δοθεί παράταση της προθεσμίας εγγραφής στους οικείους εκλογικούς καταλόγους μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, ώστε να εγγραφούν σε αυτούς όσα άτομα επιθυμούν. Στην ίδια επιστολή αναφέρεται ότι ανάλογες ρυθμίσεις έγιναν και το 2001 και διευκρινίζεται ότι η παράταση αυτή θα ισχύσει για όλους τους δικαιούχους για εγγραφή στους οικείους εκλογικούς καταλόγους.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου της Επιτρόπου Διοικήσεως τόνισε τη σημασία των δύο νομοσχεδίων για την κατοχύρωση του εκλογικού δικαιώματος της κατηγορίας αυτής, ανάγκη την οποία υπέδειξε με σχετικές εκθέσεις της η Επίτροπος Διοικήσεως από το 2005.

Οι εκπρόσωποι της Ένωσης Δήμων Κύπρου και της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου δεν τοποθετήθηκαν επί των δύο νομοσχεδίων.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. O πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών εισηγούνται την ψήφιση των νομοσχεδίων σε νόμους, με την ενσωμάτωση σε αυτούς ρυθμίσεων για παράταση της προθεσμίας εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην ολομέλεια του σώματος.

Υπό το φως των πιο πάνω, τα δύο νομοσχέδια παραπέμπονται στην ολομέλεια του σώματος για λήψη τελικής απόφασης.

 

 

11 Οκτωβρίου 2011

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων