Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για την πρόταση νόμου «Ο περί Σχολικών Εφορειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010»

Παρόντες:

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Αντρέας Καυκαλιάς
Γεώργιος Τάσου Γεώργιος Προκοπίου
Ευθύμιος Δίπλαρος Μη μέλη της επιτροπής:
Γιώργος Λουκαΐδης Γιώργος Περδίκης
Γιώργος Γεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου, που κατατέθηκε στη Βουλή από τον κ. Γιώργο Περδίκη, σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 20 και 27 Σεπτεμβρίου και στις 4 Οκτωβρίου 2011. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Υπουργείου Εσωτερικών (Υπηρεσία Εκλογών), του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της ΟΕΛΜΕΚ, της ΟΛΤΕΚ, της ΠΟΕΔ και της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Σχολικών Εφορειών. Η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Δημόσιων και Κοινοτικών Νηπιαγωγείων, καθώς και η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στην πιο πάνω συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Σχολικών Εφορειών Νόμου, ώστε οι κοινοτικοί πολίτες, εάν το επιθυμούν, να συμμετέχουν και αυτοί στις εκλογές για τις σχολικές εφορίες των σχολείων σε δήμους.

Ο εν λόγω στόχος επιτυγχάνεται με την προσθήκη στη βασική νομοθεσία για τις σχολικές εφορίες σχετικής πρόνοιας, ώστε στις σχολικές εφορίες των σχολείων που αφορούν δήμους τα εκλελεγμένα μέλη να εκλέγονται με εκλογές που διεξάγονται όχι μόνο σύμφωνα με τον περί Δήμων Νόμο, όπως προβλέπεται στη νομοθεσία σήμερα, αλλά και σύμφωνα με τον περί Δημοτικών και Κοινοτικών Εκλογών (Υπήκοοι Άλλων Κρατών Μελών) Νόμο.

Όπως ανέφερε ενώπιον της επιτροπής ο εισηγητής της πρότασης νόμου κ. Γιώργος Περδίκης, θα πρέπει και οι κοινοτικοί πολίτες να έχουν το δικαίωμα να εκλέγονται ως μέλη των σχολικών εφοριών σε σχολεία των δήμων, με βάση τον πιο πάνω νόμο που αφορά τους υπηκόους άλλων κρατών μελών.

Όπως δήλωσε ο ίδιος ενώπιον της επιτροπής, όσον αφορά τις σχολικές εφορίες των σχολείων στις κοινότητες, αυτές, με βάση το άρθρο 4 του περί Σχολικών Εφορειών Νόμου, απαρτίζονται από τα μέλη του κοινοτικού συμβουλίου με πρόεδρο τον κοινοτάρχη και ως εκ τούτου σε αυτές συμμετέχουν και οι κοινοτικοί πολίτες, οι οποίοι έχουν ήδη εκλεγεί ως μέλη κοινοτικών συμβουλίων. Γι’ αυτό, όπως επισήμανε, το πρόβλημα της μη συμμετοχής υφίσταται μόνο για τις σχολικές εφορίες των σχολείων που λειτουργούν σε δήμους.

Στα πλαίσια της συζήτησης υπήρξε προβληματισμός από πλευράς των εμπλεκόμενων μερών κατά πόσο η ψήφιση της πρότασης νόμου θα επισύρει οποιαδήποτε πρακτικά ή και άλλα προβλήματα, αφού στις αρμοδιότητες των σχολικών εφοριών με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία περιλαμβάνεται η διαχείριση των σχολείων και κυρίως η οικονομική διαχείρισή τους.

Όπως επισήμαναν ενώπιον της επιτροπής τόσο οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού όσο και της Νομικής Υπηρεσίας, η άσκηση των αρμοδιοτήτων των σχολικών εφοριών συνεπάγεται άσκηση δημόσιας εξουσίας. Ειδικότερα, με βάση το άρθρο 10 της υφιστάμενης νομοθεσίας, προβλέπεται ότι η κινητή ή ακίνητη περιουσία που ανήκει στα σχολεία περιέρχεται στην κατοχή και εξουσία της οικείας σχολικής εφορίας. Επίσης, με βάση το ίδιο άρθρο, η ακίνητη περιουσία των σχολείων εγγράφεται στο όνομα του προέδρου της οικείας σχολικής εφορίας για λογαριασμό του σχολείου.

Περαιτέρω, όπως επισήμανε η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας, με βάση τον περί Δημοτικών και Κοινοτικών Εκλογών (Υπήκοοι Άλλων Κρατών Μελών) Νόμο, οι κοινοτικοί πολίτες έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, αλλά σύμφωνα με το άρθρο 12 του νόμου αυτού δεν μπορούν να κατέχουν το αξίωμα του δημάρχου και του κοινοτάρχη ούτε το αξίωμα του αντιδημάρχου ή του αναπληρωτή κοινοτάρχη. Ως αποτέλεσμα του πιο πάνω περιορισμού, ο κοινοτικός πολίτης δε δύναται να είναι πρόεδρος σχολικής εφορίας σε σχολεία κοινοτήτων όπου με βάση το νόμο για τις σχολικές εφορίες πρόεδρος ορίζεται ο κοινοτάρχης. Γι’ αυτό, όπως επισήμανε, θα πρέπει να ρυθμιστεί το κενό που δημιουργείται σε σχέση με τις σχολικές εφορίες των σχολείων σε δήμους, ώστε να μην επιτρέπεται η εκλογή κοινοτικού πολίτη στο αξίωμα του προέδρου σχολικής εφορίας.

Η επιτροπή, για τους πιο πάνω λόγους και σύμφωνα με την υπόδειξη της Νομικής Υπηρεσίας, έκρινε αναγκαίο να επιφέρει βελτίωση στην εν λόγω πρόταση νόμου με την προσθήκη συγκεκριμένης διάταξης, με βάση την οποία ο κοινοτικός πολίτης δε θα δύναται να εκλέγεται στο αξίωμα του προέδρου σχολικής εφορίας δήμου ή συμπλέγματος δήμου και κοινότητας, όταν το συγκεκριμένο σχολείο λειτουργεί σε δήμο.

Με την πιο πάνω διάταξη συμφώνησαν τόσο τα Υπουργεία Παιδείας και Πολιτισμού και Εσωτερικών όσο και η Νομική Υπηρεσία.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, με βάση τα πιο πάνω, συμφωνεί με το σκοπό της πρότασης νόμου και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή της σε νόμο όπως αυτή έχει τελικά διαμορφωθεί, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος της, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Σχολικών Εφορειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011».

 

11 Οκτωβρίου 2011

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων