Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για τους κανονισμούς «Οι περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2011»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Αδάμος Αδάμου
Στέλλα Κυριακίδου Ειρήνη Χαραλαμπίδου
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Γεώργιος Προκοπίου
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Ρούλα Μαυρονικόλα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 6 Οκτωβρίου 2011. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών και της Υπηρεσίας Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας, του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου και της αστυνομίας. Το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τα άρθρα 8, 11, 28 και 36 του περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Κανονισμών με την εισαγωγή ελέγχου της ουσίας “ταπενταδόλη”, η οποία πιθανόν να περιέχεται σε φαρμακευτικά προϊόντα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους κυβερνητικούς αρμοδίους, επειδή η ουσία “ταπενταδόλη” είναι αναλγητικό με φαρμακολογική δράση όμοια με τα οπιοειδή και συνεπώς υπάρχει πιθανότητα κατάχρησής της και εθισμού σ’ αυτήν, κρίθηκε αναγκαία η τροποποίηση των πιο πάνω κανονισμών, ώστε να εισαχθούν σ’ αυτούς έλεγχοι ως προς την εισαγωγή, κατοχή και φύλαξη προϊόντων που περιέχουν την ουσία “ταπενταδόλη” για πρόληψη ενδεχόμενης κατάχρησής της, που δυνατόν να οδηγήσει σε εθισμό.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους κυβερνητικούς αρμοδίους, φαρμακευτική εταιρεία έχει ήδη υποβάλει αίτηση για άδεια κυκλοφορίας φαρμακευτικού προϊόντος που περιέχει την ουσία “ταπενταδόλη”, το οποίο εκτιμάται ότι θα κυκλοφορήσει σύντομα. Συναφώς, για να μην προκύψουν προβλήματα με τη διάθεση του προϊόντος, η συγκεκριμένη εταιρεία εισηγείται την έγκαιρη εισαγωγή ελέγχου για την εν λόγω ουσία.

Όλες οι πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών. Περαιτέρω, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας ανέφερε στην επιτροπή ότι ενημερώθηκαν οι κοινωνικοί φορείς, οι οποίοι συμφώνησαν με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

 

 

 

11 Οκτωβρίου 2011

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων