Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τους κανονισμούς «Οι περί Αποχετεύσεων Φαρμακά-Καμπιού Κανονισμοί του 2011» και «Οι περί Αποχετεύσεων Σολέας Κανονισμοί του 2011»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννης
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Χρίστος Μέσης Δημήτρης Συλλούρης
Ανδρέας Κυπριανού Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών εξέτασε τους υπό αναφορά κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2011. Στη συνεδρία αυτή κλήθηκαν και παρέστησαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Γραφείου Προγραμματισμού, καθώς και ο Έπαρχος Λευκωσίας και εκπρόσωποι των Συμβουλίων Αποχετεύσεων Φαρμακά-Καμπιού και Σολέας. Το Υπουργείο Οικονομικών, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής, γιατί θεωρεί ότι το θέμα δεν το αφορά άμεσα.

Με τους υπό αναφορά κανονισμούς, που εκδίδονται με βάση το άρθρο 49 του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου, ρυθμίζονται νομοθετικά τα θέματα της κατασκευής και εύρυθμης λειτουργίας αποχετευτικών συστημάτων στις περιοχές Φαρμακά-Καμπιού και Σολέας αντίστοιχα.

Ειδικότερα, όσον αφορά το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Φαρμακά-Καμπιού, που ιδρύθηκε το 2009 (ΚΔΠ 201/09) και καλύπτει τις κοινότητες Φαρμακά και Καμπιού, κρίθηκε σκόπιμο να ρυθμιστεί καλύτερα ο τρόπος λειτουργίας του και για το σκοπό αυτό προτείνονται οι πρώτοι υπό αναφορά κανονισμοί. Για τους κανονισμούς αυτούς ζητήθηκαν οι απόψεις των οικείων κοινοτικών συμβουλίων, του Γραφείου Προγραμματισμού (για το ύψος των τελών/δικαιωμάτων) και του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων για τεχνικά θέματα.

Όσον αφορά το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Σολέας, που ιδρύθηκε το 2009 (ΚΔΠ 99/2009), κρίθηκε σκόπιμο να ρυθμιστεί καλύτερα ο τρόπος λειτουργίας του και για το σκοπό αυτό προτείνονται οι δεύτεροι υπό αναφορά κανονισμοί. Το συμβούλιο αποχετεύσεων καλύπτει την περιοχή των κοινοτικών συμβουλίων Κακοπετριάς, Τεμβριάς, Καλιάνων, Γαλάτας, Ευρύχου, Σινά Όρους, Κοράκου, Φλάσου, Λινούς και Κατυδάτων. Για τους κανονισμούς αυτούς ζητήθηκαν οι απόψεις του Γραφείου Προγραμματισμού σε ό,τι αφορά τα τέλη και δικαιώματα και του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων για τεχνικά θέματα. Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των κανονισμών αυτών καταργούνται οι περί Αποχετεύσεων Κακοπετριάς Κανονισμοί του 1990 (ΚΔΠ 274/90), όπως αυτοί τροποποιήθηκαν το 1997.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών δήλωσαν ενώπιον της επιτροπής ότι οι συγκεκριμένοι κανονισμοί βασίστηκαν σε προηγούμενους παρόμοιους κανονισμούς που ενέκρινε πρόσφατα η Βουλή για τα Κοκκινοχώρια και παλαιότερα για την περιοχή Αστρομερίτη-Περιστερώνας και τα σχετικά τέλη είναι τα ίδια.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη τα πιο πάνω, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών.

 

11 Οκτωβρίου 2011

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων