Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο «Ο περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011»

Παρόντες:

Αντώνης Αντωνίου, πρόεδρος Αντρέας Φακοντής
Γεώργιος Προκοπίου Κώστας Κώστα
Χάρης Γεωργιάδης Χριστάκης Τζιοβάνης
Ανδρέας Μιχαηλίδης Νίκος Νικολαΐδης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 29 Σεπτεμβρίου και στις 6 Οκτωβρίου 2011. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίασης κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του ίδιου υπουργείου και της ΠΟΒΕΚ. Το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, το ΚΕΒΕ, οι σύμβουλοι ασφάλειας ADR, οι φορείς εκπαίδευσης ADR, οι φορείς ελέγχου ADR και οι πραγματογνώμονες ADR, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν ή δεν παρέστησαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων Νόμου, για σκοπούς εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2010/61/ΕΕ της Επιτροπής της 2ας Σεπτεμβρίου 2010, για την πρώτη προσαρμογή στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο των παραρτημάτων της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Σύμφωνα με το διευθυντή του Τμήματος Οδικών Μεταφορών και την εισηγητική και αιτιολογική έκθεση που συνοδεύουν το νομοσχέδιο, με την προτεινόμενη ρύθμιση ενσωματώνονται στη βασική νομοθεσία τα επικαιροποιημένα παραρτήματα της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τη Διεθνή Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (συμφωνία ADR), η οποία συνήφθη στη Γενεύη το 1957 και της οποίας οι διατάξεις επικαιροποιούνται κάθε δύο χρόνια.

Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι τα εν λόγω επικαιροποιημένα παραρτήματα καθορίζουν τις απαιτήσεις αναφορικά με τις προδιαγραφές κατασκευής και τη σήμανση οχημάτων και των περιεκτών που προορίζονται να μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα, την εκπαίδευση των εμπλεκομένων, τις διαδικασίες μεταφοράς και τα έγγραφα που πρέπει να συνοδεύουν τη μεταφορά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία κατατέθηκαν στην επιτροπή, η διεθνής συμφωνία ADR, στην οποία παραπέμπει η ευρωπαϊκή νομοθεσία, περιέχει κανόνες για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς μεταφορών και περιλαμβάνει κατάλογο επικίνδυνων υλών, των οποίων η μεταφορά επιτρέπεται μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, και παράλληλα απαγορεύει τη διακίνηση εξαιρετικά επικίνδυνων υλικών.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπό αναφορά Οδηγίας, η ενσωμάτωση των διατάξεών της στην εθνική νομοθεσία έπρεπε να είχε πραγματοποιηθεί μέχρι την 30ή Ιουνίου 2011, όμως η προτεινόμενη νομοθεσία κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων μόλις στις 15 Σεπτεμβρίου 2011.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

 

 

11 Οκτωβρίου 2011

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων