Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμος του 2011»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Νίκος Νικολαΐδης
Άγγελος Βότσης Νίκος Κουτσού
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Πάμπος Παπαγεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 26 Σεπτεμβρίου και 3 Οκτωβρίου 2011. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και της Αρχής Λιμένων Κύπρου. Εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση πληρωμής από το Ταμείο της Αρχής Λιμένων Κύπρου ποσού ύψους €455.000 και η διάθεσή του για διάφορους σκοπούς και προγράμματα.

Ειδικότερα, με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο, προτείνονται τα ακόλουθα:

1. Η διάθεση ποσού ύψους €17.000 για την απασχόληση ενός έκτακτου κυβερνήτη ρυμουλκού μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, υπολογιζόμενου με βάση την πέμπτη βαθμίδα της μισθοδοτικής κλίμακας Α5, με την οποία αμείβεται ο εν λόγω έκτακτος υπάλληλος.

2. Η διάθεση ποσού ύψους €138.000 για τα ακόλουθα:

α. Τεχνολογική υποδομή για σύστημα επανάκτησης συστημάτων, το οποίο αναμενόταν να ολοκληρωθεί κατά το έτος 2010. Μετά από καθυστέρηση που παρουσιάστηκε στην έγκριση σχετικού συμπληρωματικού προϋπολογισμού, δεν κατέστη δυνατή η διεκπεραίωσή του κατά το έτος αυτό. Για το σκοπό αυτό σχετική πρόνοια έχει συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό του 2011 και ποσό €88.000 αποτελεί επαναψήφιση από το έτος 2010 (€120.000).

β. Λογισμικό διαχείρισης αδειών, το οποίο έχει ολοκληρωθεί και βρίσκεται στο στάδιο της εισαγωγής δεδομένων. Το δεύτερο μέρος του συστήματος αφορά τη διασύνδεσή του με το λογισμικό “Navision” για αυτόματη ενημέρωση των δύο συστημάτων (€12.000).

γ. Λογισμικό διαχείρισης χρηστών, το οποίο είναι σε λειτουργία από το έτος 2005 και του οποίου κρίνεται αναγκαία η αναβάθμιση μετά την εγκατάσταση νέων ιδεατών υπολογιστών και νέων λειτουργικών συστημάτων (€6.000).

3. Η διάθεση ποσού ύψους €300.000 για σκοπούς επιδιόρθωσης της αποβάθρας του παλιού λιμανιού, για την οποία δεν είχε γίνει αρχικά οποιαδήποτε πρόνοια στον προϋπολογισμό του 2011.

Σημειώνεται ότι στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά νομοσχεδίου, οι κυβερνητικοί αρμόδιοι ενημέρωσαν την επιτροπή ότι αναφορικά με την πρόνοια των €300.000 για την επιδιόρθωση της αποβάθρας του παλιού λιμανιού Λεμεσού η Αρχή βρίσκεται σε διαβούλευση με το δήμο Λεμεσού για ανάληψη του έργου από το δήμο, με στόχο τον περιορισμό της δαπάνης στο μέγιστο ποσό των €300.000, ανεξάρτητα από το συνολικό κόστος του όλου έργου.

Συναφώς, οι ίδιοι αρμόδιοι ενημέρωσαν την επιτροπή ότι, στην περίπτωση που δεν επέλθει συμφωνία, το έργο δεν μπορεί να υλοποιηθεί εντός του έτους 2011, εντός των χρονικών πλαισίων που απομένουν, και για το λόγο αυτό η σχετική πρόνοια κρίνεται σκόπιμο να αποσυρθεί και για την εκτέλεση του ίδιου έργου να γίνει πρόνοια στον προϋπολογισμό της Αρχής για το 2012. Σχετικά κατατέθηκε από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής Λιμένων Κύπρου επιστολή, ημερομηνίας 26 Σεπτεμβρίου 2011.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υπό το φως των πιο πάνω και επισυνάπτοντας νέο κατάλληλα διαμορφωμένο κείμενο σχεδίου νόμου, με βάση το οποίο οι συνολικές ζητούμενες δαπάνες μειώνονται κατά €300.000, κατά πλειοψηφία του προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, του μέλους της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, του μέλους της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντικών εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, για την έγκριση πληρωμής ποσού ύψους €155.000 και τη χρήση του μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

4 Οκτωβρίου 2011

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων