Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τους κανονισμούς «Οι περί Αποχετεύσεων Λάρνακας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2011»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Σοφοκλής Φυττής
Χρίστος Μέσης Φειδίας Σαρίκας
Ανδρέας Κυπριανού Δημήτρης Συλλούρης
Κυριάκος Χατζηγιάννης Γιώργος Περδίκης

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών εξέτασε τους υπό αναφορά κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 23 και 30 Σεπτεμβρίου 2011. Στην πρώτη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Γραφείου Προγραμματισμού, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας.

Με τους κανονισμούς, που εκδίδονται με βάση το άρθρο 49 του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου, τροποποιούνται οι περί Αποχετεύσεων Λάρνακας βασικοί κανονισμοί του 1991, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν έκτοτε.

Σύμφωνα με το επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει τους κανονισμούς, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις κρίνονται αναγκαίες τόσο για σκοπούς ενσωμάτωσης σε αυτούς του ευρώ και του στρογγυλέματος των σχετικών ποσών όσο και για σκοπούς καθορισμού των τελών έκδοσης αδειών σύνδεσης, σύμφωνα με το κόστος παροχής των υπηρεσιών αυτών, ανάλογα με την κατηγορία του υποστατικού και το είδος της εργασίας, κατά τρόπο ορθολογικότερο και δικαιότερο, αφού η επιβολή του τέλους του 2% επί της προϋπολογιζόμενης από το συμβούλιο δαπάνης του έργου που προνοεί σήμερα ο Κανονισμός 9 των βασικών κανονισμών δημιουργεί στρεβλώσεις και προβλήματα και προκαλεί παράπονα κατά την εφαρμογή του.

Ειδικότερα, με βάση το ίδιο επεξηγηματικό σημείωμα, γίνονται οι εξής εισηγήσεις:

1. Το ποσό των πέντε λιρών Κύπρου (5 ΛΚ) που προνοείται για την ανανέωση της άδειας για την κατασκευή ή ανακατασκευή κ.λπ. οχετού/ιδιωτικού υπονόμου να γίνει δέκα ευρώ (€10).

2. Το ποσό για τις άδειες που χορηγεί το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας να καθοριστεί στα σαράντα ευρώ (€40) για κατοικίες και διπλοκατοικίες, εβδομήντα ευρώ (€70) για πολυκατοικίες, οργανωμένα διαμερίσματα, ξενοδοχεία ή άλλα υποστατικά και είκοσι ευρώ (€20) για μετατροπή, επισκευή και προσθήκη.

3. Το τέλος σύνδεσης από δέκα λίρες Κύπρου (10 ΛΚ) να γίνει είκοσι ευρώ (€20).

Όλοι οι παριστάμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα τα πιο πάνω, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των κανονισμών.

 

4 Οκτωβρίου 2011

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων