Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τις προτάσεις νόμου «Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2011» και «Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2011»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Σοφοκλής Φυττής
Χρίστος Μέσης Φειδίας Σαρίκας
Ανδρέας Κυπριανού Δημήτρης Συλλούρης
Κυριάκος Χατζηγιάννης Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών εξέτασε από κοινού τις δύο πιο πάνω προτάσεις νόμου, που κατατέθηκαν στη Βουλή από τους βουλευτές κ. Γιάννο Λαμάρη, Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου και Χρίστο Μέση εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και στη συνέχεια υιοθετήθηκαν από ολόκληρη την επιτροπή, σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2011, στην παρουσία του αναπληρωτή γενικού διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σκοπός των προτάσεων νόμου είναι η τροποποίηση του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου και του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, έτσι ώστε να παραταθεί η προβλεπόμενη στην υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία προθεσμία για υποβολή δήλωσης πρόθεσης αίτησης στον Υπουργό Εσωτερικών, για να παρασχεθεί η δυνατότητα ταχείας και απλοποιημένης νομιμοποίησης παρατυπιών σε υφιστάμενες αναπτύξεις.

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις κρίνονται αναγκαίες, έτσι ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα στο κοινό να ασκήσει τα δικαιώματά του που απορρέουν από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που αφορά την πολεοδομική αμνηστία.

Όπως είναι γνωστό, η προβλεπόμενη προθεσμία για άσκηση του δικαιώματος αυτού λήγει στις 7 Οκτωβρίου 2011 και προτείνεται η επέκτασή της μέχρι τις 6 Απριλίου 2012.

Ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών, σε συνεργασία με το οποίο συνετάχθησαν τα υπό αναφορά σχέδια νόμου, δήλωσε ενώπιον της επιτροπής ότι η επέκταση της σχετικής προθεσμίας είναι απαραίτητη, αφού μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί μόνο δυόμισι χιλιάδες αιτήσεις, και πρόσθεσε ότι το αίτημα για παράταση της προθεσμίας υποστηρίζεται και από το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ), από οργανωμένα σύνολα και από τους επιχειρηματίες ανάπτυξης γης. Παράλληλα, ο ίδιος πρόσθεσε ότι κρίθηκε σκόπιμη η περαιτέρω αλλαγή του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, έτσι ώστε να μην προαπαιτείται για την υποβολή της αίτησης ένορκη δήλωση από πρόσωπο εγγεγραμμένο στο ΕΤΕΚ που να βεβαιώνει ότι η σχετική οικοδομή είναι υφιστάμενη, αλλά να είναι ικανοποιητική υπεύθυνη δήλωση από τον αιτητή που να βεβαιώνει τα πιο πάνω.

Στα πλαίσια της περαιτέρω εξέτασης των σχεδίων νόμου, ο πρόεδρος της επιτροπής εισηγήθηκε την ανάγκη καλύτερης ενημέρωσης του κόσμου από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης γύρω από το θέμα της πολεοδομικής αμνηστίας. Τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών κ. Δημήτρης Συλλούρης και Γιώργος Περδίκης εισηγήθηκαν την απλοποίηση του ειδικού εντύπου που χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτό και το μέλος της κ. Ανδρέας Κυπριανού παρατήρησε ότι το κόστος για τον πολίτη για την αδειοδότηση υφιστάμενων οικοδομών ή υπό δημιουργία οικοδομών δεν είναι πολύ ξεκάθαρο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη τα πιο πάνω, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια της Βουλής την ψήφιση των προτάσεων νόμου σε νόμους.

 

4 Οκτωβρίου 2011

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων