Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί της Συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Διευκόλυνση Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (Κυρωτικός) Νόμος του 2011»

Παρόντες:

Άγγελος Βότσης, αναπλ. πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Αβέρωφ Νεοφύτου Πάμπος Παπαγεωργίου
Μάριος Μαυρίδης Νίκος Νικολαΐδης
Χάρης Γεωργιάδης Νίκος Κουτσού
Σταύρος Ευαγόρου Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε αυθημερόν το πιο πάνω νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας του σώματος και κηρύχθηκε επείγον. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκε και παρευρέθηκε ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η κύρωση με νόμο της συμφωνίας για συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στο μηχανισμό Ευρωπαϊκής Διευκόλυνσης Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (ΕΔΧΣ), με βάση τις διατάξεις του περί της Διαχείρισης των Εσόδων και Δαπανών και του Λογιστικού της Δημοκρατίας καθώς και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμου.

Σημειώνεται ότι με τον προτεινόμενο κυρωτικό νόμο προβλέπεται επίσης η κατάργηση του νόμου που ρυθμίζει τη συμμετοχή της Κύπρου στην ΕΔΧΣ, ο οποίος είχε ψηφιστεί εντός του 2010.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η εν λόγω συμφωνία έχει συναφθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία μαζί με τα υπόλοιπα κράτη μέλη της Ζώνης του Ευρώ και την ΕΔΧΣ, με σκοπό την έκδοση χρεογράφων και την παροχή δανείων ή πιστωτικών διευκολύνσεων εγγυημένων από τα κράτη μέλη της Ζώνης του Ευρώ, με βάση τη συνεισφορά τους στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η συμφωνία ενδέχεται να δημιουργήσει υποχρέωση για παροχή εγγυήσεων από την Κυπριακή Δημοκρατία ύψους μέχρι και €2,029 δις.

Όπως είναι γνωστό, στη σύνοδο των αρχηγών κρατών της Ευρωζώνης, που πραγματοποιήθηκε στις 7 Μαΐου 2010, είχε ληφθεί απόφαση για δημιουργία ενός τέτοιου ευρωπαϊκού μηχανισμού, με απώτερο στόχο τη διατήρηση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας στην Ευρώπη, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο εν λόγω μηχανισμός παρέχει χρηματοοικονομική στήριξη στα κράτη μέλη της Ευρωζώνης για την αντιμετώπιση δυσκολιών που δυνατόν να προκύψουν υπό εξαιρετικές περιστάσεις οι οποίες δεν μπορεί να προβλεφθούν από τα κράτη μέλη. Από το μηχανισμό έχουν δοθεί μέχρι στιγμής δάνεια στην Ιρλανδία και στην Πορτογαλία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η ΕΔΧΣ έχει σχεδιαστεί κατά τρόπο που να εξασφαλίζει τη μέγιστη αξιολόγηση από τους οίκους αξιολόγησης (“ΑΑΑ”) και συνακόλουθα να εξασφαλίζει δάνεια με πιο χαμηλό κόστος, γεγονός που της παρέχει την ευχέρεια να δανείζει τα κράτη μέλη με πιο ευνοϊκούς όρους. Με βάση όμως τις σχετικές τεχνικές πρόνοιες μειώνεται σημαντικά η πραγματική δυνατότητα δανεισμού της ΕΔΧΣ από €440 δις σε περίπου €250 δις και για το λόγο αυτό στην έκτακτη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στις 11 Μαρτίου 2011, συμφωνήθηκαν συγκεκριμένες αλλαγές, οι οποίες αυξάνουν την πραγματική δυνατότητα δανεισμού στα €440 δις.

Στην ίδια σύνοδο συμφωνήθηκε περαιτέρω όπως μειωθεί το κόστος δανεισμού της ΕΔΧΣ προς τις χώρες μέλη της Ευρωζώνης, αφού θεωρήθηκε ότι ήταν αρκετά υψηλό. Συμφωνήθηκε επίσης, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και υπό αυστηρές προϋποθέσεις, η ΕΔΧΣ να μπορεί να αγοράζει στην πρωτογενή αγορά ομόλογα χωρών που θα αποτείνονται σε αυτή για στήριξη. Οι χώρες μέλη της Ευρωζώνης καλούνται συνεπώς να εγγυηθούν το ποσό του δανείου προς τις χώρες αυτές, καθώς και τους τόκους που θα προκύψουν. Για την Κύπρο η μέγιστη συνολική εγγύηση που της αντιστοιχεί θα αυξηθεί στα €2,029 δις από €863 εκατομ. προηγουμένως, συμπεριλαμβανομένων και των τόκων.

Σημειώνεται ότι το έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, για σκοπούς περαιτέρω ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας και της ευελιξίας του μηχανισμού, συμφώνησε την 21η Ιουλίου 2011 τα ακόλουθα:

1. Επιμήκυνση της προθεσμίας λήξεως των μελλοντικών δανείων της ΕΔΧΣ προς την Ελλάδα από τα ισχύοντα επτάμισι έτη σε τουλάχιστον δεκαπέντε έτη και σε τριάντα έτη κατ’ ανώτατο όριο, με περίοδο χάριτος δέκα ετών. Η παροχή δανείων μέσω της ΕΔΧΣ θα γίνεται με επιτόκια δανεισμού ισοδύναμα με τα επιτόκια του μηχανισμού για τη στήριξη του ισοζυγίου πληρωμών (περίπου 3,5%), πλησιάζοντας το κόστος χρηματοδότησης της ΕΔΧΣ.

2. Δυνατότητα παροχής στήριξης στη βάση ενός προληπτικού προγράμματος (“precautionary programme”).

3. Δυνατότητα χρηματοδότησης για ανακεφαλαιοποίηση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μέσω της χορήγησης δανείων σε κυβερνήσεις, περιλαμβανομένων και χωρών που δεν υπάγονται σε πρόγραμμα.

4. Δυνατότητα παρέμβασης σε δευτερογενείς αγορές κρατικών ομολόγων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, κατά πλειοψηφία του αναπληρωτή προέδρου της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κόμματος, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου για την κατά νόμο κύρωση της συμφωνίας για συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Διευκόλυνση Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας.

Το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών τάσσεται εναντίον της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο.

 

 

 

29 Σεπτεμβρίου 2011

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων