Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς «Οι περί Μεταλλείων και Λατομείων (Πρόληψη Πνευμοκονίασης) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2011»

Παρόντες:

Γιαννάκης Γαβριήλ, πρόεδρος Ευθύμιος Δίπλαρος
Αντρέας Καυκαλιάς Σοφοκλής Φυττής
Αντρέας Φακοντής Αντώνης Αντωνίου
Γεώργιος Τάσου Νίκος Νικολαΐδης
Κυριάκος Χατζηγιάννης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δυο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 15 και 22 Σεπτεμβρίου 2011. Στο στάδιο της μελέτης των κανονισμών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Μεταλλείων του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και της αγροτικής οργάνωσης “Αγροτική”. Οι αγροτικές οργανώσεις ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Παναγροτικός Σύνδεσμος” και “Ευρωαγροτικός”, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 47 του περί Ρύθμισης Μεταλλείων και Λατομείων Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Μεταλλείων και Λατομείων (Πρόληψη Πνευμοκονίασης) Κανονισμών, ώστε η αρμοδιότητα διορισμού του τριμελούς ιατρικού συμβουλίου, το οποίο διορίζεται δυνάμει των υπό τροποποίηση κανονισμών, να μεταφερθεί από τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

Ας σημειωθεί ότι η αρμοδιότητα του εν λόγω ιατρικού συμβουλίου είναι η εξέταση και πιστοποίηση της καταλληλότητας των ενδιαφερομένων για απασχόληση ή των εργαζομένων σε εργασίες κατά τις οποίες εκτίθενται σε κίνδυνο εισπνοής σκόνης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η προτεινόμενη τροποποίηση κρίνεται αναγκαία ένεκα της μεταφοράς της Υπηρεσίας Μεταλλείων από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στο Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, η οποία πραγματοποιήθηκε το 1993.

Στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής, όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τις πρόνοιες που περιλαμβάνονται στους κανονισμούς.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών όπως αυτοί κατατέθηκαν στη Βουλή από την εκτελεστική εξουσία.

 

 

27 Σεπτεμβρίου 2011

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων