Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς «Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου των Γεωργικών Προϊόντων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2011»

Παρόντες:

Γιαννάκης Γαβριήλ, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννης
Αντρέας Καυκαλιάς Ευθύμιος Δίπλαρος
Αντρέας Φακοντής Σοφοκλής Φυττής
Γεώργιος Τάσου Αντώνης Αντωνίου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δυο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 8 και 15 Σεπτεμβρίου 2011. Στο στάδιο της μελέτης των κανονισμών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του ΚΕΒΕ και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ και “Αγροτική”. Η ΟΕΒ και οι αγροτικές οργανώσεις “Παναγροτικός Σύνδεσμος” και “Ευρωαγροτικός”, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 23 του περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου στα Γεωργικά Προϊόντα Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου των Γεωργικών Προϊόντων Κανονισμών, ώστε να επιτευχθεί η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και να αυξηθούν τα τέλη που καταβάλλονται στη Δημοκρατία για σκοπούς επιθεώρησης των γεωργικών προϊόντων.

Ειδικότερα, στους υπό αναφορά κανονισμούς περιλαμβάνονται πρόνοιες που αφορούν τον καθορισμό του εξοπλισμού που απαιτείται να υπάρχει στα συσκευαστήρια γεωργικών προϊόντων, προκειμένου να τους εκδίδεται άδεια λειτουργίας συσκευαστηρίου. Περαιτέρω, προτείνεται αύξηση των τελών που επιβάλλονται από την αρμόδια αρχή κατά την επιθεώρηση γεωργικών προϊόντων που προορίζονται για εισαγωγή ή εξαγωγή από τη Δημοκρατία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, τα υπό τροποποίηση τέλη είχαν καθοριστεί το 2002 με τη θέσπιση των υπό τροποποίηση κανονισμών και από τότε δεν έχουν αναθεωρηθεί, ενώ παράλληλα η ένταξη της Δημοκρατίας στην Ευρωζώνη δημιούργησε την ανάγκη αναπροσαρμογής τους για σκοπούς στρογγυλοποίησης. Περαιτέρω, στα ίδια στοιχεία αναφέρεται ότι η προτεινόμενη αύξηση των τελών δεν είναι ουσιαστική, καθώς ο αριθμός των εν λόγω επιθεωρήσεων με την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μειωθεί λόγω του περιορισμού της διεξαγωγής τους μόνο σε προϊόντα τα οποία προορίζονται να εισαχθούν από ή να εξαχθούν προς τρίτες χώρες.

Στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής, ο εκπρόσωπος του Τμήματος Γεωργίας επισήμανε, μεταξύ άλλων, ότι οι πρόνοιες που εισάγονται στους υπό τροποποίηση κανονισμούς και αφορούν τις απαιτήσεις εξοπλισμού των συσκευαστηρίων δεν πρόκειται να δημιουργήσουν οποιαδήποτε πρόσθετη απαίτηση ή κόστος για τα υφιστάμενα συσκευαστήρια.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τις πρόνοιες που περιλαμβάνονται στους κανονισμούς.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος, αποφάσισε να εισηγηθεί στην ολομέλεια του σώματος την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών όπως αυτοί κατατέθηκαν στη Βουλή από την εκτελεστική εξουσία.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών των κανονισμών κατά τη συζήτησή τους ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

 

 

 

 

20 Σεπτεμβρίου 2011

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων