Αρχείο

    

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 2011»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου
Αβέρωφ Νεοφύτου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Νίκος Κουτσού
Χάρης Γεωργιάδης Γιώργος Περδίκης
Σταύρος Ευαγόρου  

Όπως είναι γνωστό, για το υπό αναφορά νομοσχέδιο έχει ήδη κυκλοφορήσει στην ολομέλεια της Βουλής σχετική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού στις 12 Ιουλίου 2011. Ωστόσο, ύστερα από την αναβολή της συζήτησης του θέματος στις 14 Ιουλίου 2011, η επιτροπή μελέτησε εκ νέου το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 12 και 19 Σεπτεμβρίου 2011.

Σημειώνεται ότι ο σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου, καθώς και οι απόψεις των εμπλεκομένων περιλαμβάνονται στην αρχική έκθεση της επιτροπής.

Στο στάδιο της περαιτέρω συζήτησης του υπό αναφορά νομοσχεδίου οι κυβερνητικοί αρμόδιοι κατέθεσαν τα ακόλουθα επιπρόσθετα στοιχεία:

1. Κατά τη διάρκεια του έτους 2011 προκηρύχθηκαν είκοσι επτά (27) θέσεις για απασχόληση στη δημόσια υπηρεσία ως ακολούθως:

α. Δώδεκα (12) θέσεις Ταχυδρομικού Λειτουργού.

β. Τέσσερις (4) θέσεις Λειτουργού Εσωτερικού Ελέγχου.

γ. Τέσσερις (4) θέσεις Λειτουργού Στατιστικής.

δ. Μία (1) θέση Γραμματέα Κοινοβουλευτικών Επιτροπών.

ε. Δύο (2) θέσεις Λειτουργού Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων.

στ. Δύο (2) θέσεις Στενογράφου Βουλής.

ζ. Δύο (2) θέσεις Λειτουργού Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.

2. Το Τμήμα Τελωνείων, για το οποίο προκηρύχθηκε αριθμός θέσεων, εξαιρείται από τις διαδικασίες αναστολής πλήρωσης θέσεων.

3. Το διοικητικό κόστος διεξαγωγής των κυβερνητικών εξετάσεων για κάθε διαδικασία ανέρχεται στο ποσό των €500.000. Σχετικά απασχολούνται ως επιτηρητές χίλια εκατόν (1 100) άτομα, εκατόν έξι (106) ως διορθωτές, οι εξετάσεις έχουν διάρκεια από τις 8.00 π.μ. μέχρι τη 1.30 μ.μ. και η αποζημίωση που χορηγείται στους απασχολούμενους δημόσιους υπαλλήλους ανέρχεται στα €200 χωρίς τις φορολογικές αποκοπές ανά επιτηρητή, κόστος το οποίο θεωρείται μειωμένο σε σχέση με τη μέθοδο υπολογισμού της αμοιβής τους βάσει αυτών που ισχύουν για την υπερωριακή απασχόληση.

Σημειώνεται ότι βουλευτές μέλη της επιτροπής εξέφρασαν σοβαρές επιφυλάξεις αναφορικά με τη σκοπιμότητα προώθησης και ψήφισης των προτεινόμενων προσωρινών ρυθμίσεων. Οι επιφυλάξεις αυτές αφορούν το ενδεχόμενο άνισης μεταχείρισης ενδιαφερομένων που επιθυμούν να υποβάλουν υποψηφιότητα για κενές θέσεις στη δημόσια υπηρεσία από τους οποίους κάποιοι δε θα δικαιούνται να το πράξουν, λόγω του ότι δε θα τους παρασχεθεί η δυνατότητα να παρακαθίσουν στις γραπτές εξετάσεις του έτους 2011, έναντι άλλων υποψηφίων οι οποίοι έχουν στην κατοχή τους πιστοποιητικό επιτυχίας στις ανάλογες εξετάσεις του έτους 2010 και που διατηρούν το δικαίωμα αυτό.

Επιπροσθέτως των πιο πάνω, ζητήθηκε από μέλη της επιτροπής η κατάθεση στοιχείων σε σχέση με τις θέσεις πρώτου διορισμού και προαγωγής οι οποίες πληρώθηκαν κατά τη διάρκεια του 2011, καθώς και για το συνολικό αριθμό προκηρυχθεισών κενών θέσεων από την 1η Ιανουαρίου 2011 μέχρι σήμερα.

Συναφώς, το αρμόδιο υπουργείο, ανταποκρινόμενο στο αίτημα της επιτροπής, απέστειλε τα πιο πάνω στοιχεία με επιστολή του ημερομηνίας 15 Σεπτεμβρίου 2011.

Σημειώνεται ότι τα ίδια πιο πάνω στοιχεία ζητήθηκε να κατατεθούν στην επιτροπή για λόγους σύγκρισης με κάθε προηγούμενη πενταετία από το έτος 1995. Τα εν λόγω στοιχεία κατατέθηκαν στην επιτροπή από το αρμόδιο υπουργείο με επιστολή του ημερομηνίας 19 Σεπτεμβρίου 2011.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, έχει διαμορφώσει τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος της επιτροπής και το μέλος της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις τάσσονται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και τα μέλη της βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κόμματος και του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

3. Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ τάσσεται εναντίον της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο.

 

20 Σεπτεμβρίου 2011

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων