Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τα νομοσχέδια «Ο περί Προϋπολογισμού του 2011 (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2011» και «Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 2011»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Πάμπος Παπαγεωργίου
Άγγελος Βότσης Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Χάρης Γεωργιάδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τα πιο πάνω νομοσχέδια σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 4 και 11 Ιουλίου 2011. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκε και παρευρέθηκε ο Διευθυντής του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού.

Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος 2011, ώστε η ισχύουσα ήδη αναστολή πλήρωσης θέσεων πρώτου διορισμού για το τρέχον έτος να επεκταθεί και να καλύψει και θέσεις στη δημόσια υπηρεσία των οποίων η πλήρωση άρχισε με τη δημοσίευση της προκήρυξής τους, αλλά οι υποψήφιοι δεν έχουν ακόμη παρακαθίσει ή δεν έχουν κληθεί να παρακαθίσουν σε γραπτή ή/και προφορική εξέταση από τις οικείες συμβουλευτικές επιτροπές ή από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας.

Σκοπός του δεύτερου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου, ώστε, λόγω της ισχύουσας αναστολής πλήρωσης θέσεων πρώτου διορισμού, να μη διεξαχθεί σχετική γραπτή εξέταση κατά το τελευταίο τετράμηνο του 2011 από την Ειδική Επιτροπή για θέσεις εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία και ταυτόχρονα να παρασχεθεί η δυνατότητα στους υποψηφίους που πέτυχαν στη σχετική γραπτή εξέταση το 2010 να διεκδικήσουν κενές θέσεις για εισδοχή στη δημόσια υπηρεσία που τυχόν θα δημοσιευθούν κατά το έτος 2011 και κατά το έτος 2012.

Σημειώνεται ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις προωθούνται στα πλαίσια της προσπάθειας της κυβέρνησης για μείωση των δημόσιων δαπανών και ειδικότερα της δέσμευσής της για μείωση του αριθμού των απασχολουμένων στο δημόσιο τομέα και στοχεύουν στην περαιτέρω συγκράτηση του κρατικού μισθολογίου.

Όπως είναι γνωστό, με βάση σχετική ρύθμιση που περιλήφθηκε στον κρατικό προϋπολογισμό του 2011, μετά από έγκριση σχετικής τροπολογίας που υποβλήθηκε από βουλευτές (άρθρο 15), προβλέφθηκε η αναστολή της πλήρωσης των θέσεων πρώτου διορισμού οι οποίες είναι κενές ή θα κενωθούν και δεν έχει αρχίσει η διαδικασία πλήρωσής τους. Παράλληλα, λήφθηκε πρόνοια ώστε ο Υπουργός Οικονομικών, μετά από εισήγηση της αρμόδιας αρχής, να έχει τη δυνατότητα να αποφασίζει την εξαίρεση της αναστολής πλήρωσης θέσεων πρώτου διορισμού και να παραπέμπει το θέμα στο Υπουργικό Συμβούλιο για απόφαση. Στη συνέχεια, αφού ενημερωθεί η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού για την εν λόγω απόφαση και εξασφαλιστεί η συγκατάθεση της τελευταίας δύναται να προκηρυχθούν οι σχετικές θέσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, για το έτος 2011 και μέχρι σήμερα έχει ανασταλεί η πλήρωση εκατόν εξήντα τεσσάρων θέσεων στη δημόσια υπηρεσία, οι οποίες ήταν κενές και μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιευθεί. Περαιτέρω, αναμένεται η αναστολή πλήρωσης ακόμα τριακόσιων περίπου θέσεων, οι οποίες πρόκειται να κενωθούν μέχρι τέλους του 2011 λόγω προαγωγών ή αφυπηρετήσεων. Πέραν του προαναφερόμενου αριθμού θέσεων, υπάρχουν ακόμα πεντακόσιες τριάντα περίπου κενές θέσεις πρώτου διορισμού στη δημόσια υπηρεσία από το 2010, 2009 και 2008, οι οποίες έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, αλλά οι υποψήφιοι δεν έχουν ακόμη κληθεί σε γραπτή ή προφορική εξέταση ενώπιον της οικείας συμβουλευτικής επιτροπής ή, ανάλογα, ενώπιον της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας.

Όσον αφορά το δεύτερο νομοσχέδιο, αναλύοντας τους λόγους για τους οποίους προέκυψε η ανάγκη της προτεινόμενης ρύθμισης, ο Διευθυντής του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού ανέφερε ότι για σκοπούς συνέπειας της διοίκησης και εφαρμογής της αρχής της καλής πίστης έναντι των επιτυχόντων στη γραπτή εξέταση του τελευταίου τετραμήνου του 2010, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν οποιεσδήποτε θέσεις εντός του 2011, αλλά και προς αποφυγή της ταλαιπωρίας των πολιτών που θα παρακάθονταν στη γραπτή εξέταση του τελευταίου τετραμήνου του 2011 χωρίς να μπορούν να διεκδικήσουν οποιαδήποτε θέση, κρίνεται επιβεβλημένο να μη διεξαχθεί φέτος γραπτή εξέταση.

Σημειώνεται ότι, με βάση τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, οι κατάλογοι θέσεων που εγκρίνονται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, βάσει της οικείας νομοθεσίας για το έτος 2011, θα ισχύσουν και για το έτος 2012, δίνοντας τη δυνατότητα στους υποψηφίους που πέτυχαν στη γραπτή εξέταση του 2010 να διεκδικήσουν οποιεσδήποτε κενές θέσεις στη δημόσια υπηρεσία τόσο για το έτος 2011 όσο και για το έτος 2012.

Στα πλαίσια της συζήτησης των νομοσχεδίων, μέλη βουλευτές της επιτροπής εξέφρασαν επιφυλάξεις αναφορικά με την κυβερνητική πρόταση για τη μη διεξαγωγή γραπτής εξέτασης το 2011, γεγονός που, όπως ανέφεραν, θα επιφέρει τον αποκλεισμό νέων υποψηφίων από το να διεκδικήσουν θέση στο δημόσιο τομέα, με αποτέλεσμα να παραβιάζεται η αρχή της χρηστής διοίκησης.

Σε σχέση με τα πιο πάνω, οι κυβερνητικοί αρμόδιοι αναφέρθηκαν στο μεγάλο αριθμό προσώπων που παρακάθονται στις εν λόγω εξετάσεις κάθε χρόνο, ο οποίος για το 2011 αναμένεται να είναι δυσανάλογα μεγάλος σε σχέση με τον αριθμό των κενών θέσεων που είναι ενδεχόμενο να προκηρυχθούν εντός του ιδίου έτους λόγω της ισχύουσας νομοθεσίας για την αναστολή πλήρωσης θέσεων. Οι ίδιοι αρμόδιοι, ενημερώνοντας την επιτροπή για τις επιδράσεις της ισχύουσας αναστολής πλήρωσης θέσεων επί των δημοσίων οικονομικών, ανέφεραν ότι υπήρξε ήδη εξοικονόμηση €14 εκατομ. και με την περαιτέρω επέκταση της ρύθμισης αυτής αναμένεται η εξοικονόμηση επιπρόσθετου ποσού ύψους €14 εκατομ.

Αναφορικά με το πρώτο νομοσχέδιο, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του πρώτου νομοσχεδίου σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Προϋπολογισμού του 2011 (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) του 2011».

Αναφορικά με το δεύτερο νομοσχέδιο, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, έχει διαμορφώσει τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος της επιτροπής και το μέλος της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

2. Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις τάσσεται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο.

3. Τα μέλη της επιτροπή βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ τάσσονται εναντίον της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο.

 

12 Ιουλίου 2011

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων