Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Αδάμος Αδάμου
Στέλλα Κυριακίδου Ειρήνη Χαραλαμπίδου
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Γεώργιος Προκοπίου
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Ρούλα Μαυρονικόλα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 7 Ιουλίου και στις 8 Σεπτεμβρίου 2011. Στην πρώτη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, της Διεύθυνσης των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών του ίδιου υπουργείου και του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών (ΠΑΣΥΝΜ).

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμου (Νόμος αρ. 214 του 1988, όπως τροποποιήθηκε έκτοτε), έτσι ώστε να βελτιωθούν οι διατάξεις του που αφορούν τη λειτουργία του ΠΑΣΥΝΜ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους κυβερνητικούς αρμοδίους, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο προτείνονται μεταξύ άλλων οι ακόλουθες ρυθμίσεις:

1. Διαφοροποιείται ο χρόνος κατά τον οποίο τα μέλη του Συμβουλίου Νοσηλευτικής και Μαιευτικής θα ασκούν το λειτούργημά τους από δύο χρόνια από την ημερομηνία του διορισμού τους, που ισχύει σήμερα, σε τέσσερα χρόνια.

2. Τροποποιείται η διαδικασία εκλογής του συμβουλίου του ΠΑΣΥΝΜ.

3. Διασαφηνίζεται στη σχετική διάταξη της βασικής νομοθεσίας που αφορά τη σύνθεση του συμβουλίου του ΠΑΣΥΝΜ ότι θα μετέχει σε αυτό τουλάχιστον μία μαία ή ένας μαιευτής και τουλάχιστον ένας νοσηλευτής ή μία νοσηλεύτρια.

4. Καθορίζεται ο χρόνος σύγκλησης της τακτικής γενικής συνέλευσης του συμβουλίου του ΠΑΣΥΝΜ, ο αριθμός των μελών που θα εκλέγονται ως μέλη του και ο αριθμός των μελών του που θα εκπροσωπούν τον ΠΑΣΥΝΜ στο Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής.

5. Τροποποιούνται οι αρμοδιότητες του συμβουλίου του ΠΑΣΥΝΜ για την καλύτερη λειτουργία του σε σχέση με την οικονομική διαχείριση της περιουσίας του.

6. Θεσμοθετείται η χρήση του εμβλήματος του ΠΑΣΥΝΜ.

Στα πλαίσια της συζήτησης του νομοσχεδίου από την επιτροπή, η τελευταία έκρινε ότι το κείμενό του έχρηζε περαιτέρω νομοτεχνικής επεξεργασίας, γι’ αυτό κάλεσε το Υπουργείο Υγείας να το αποστείλει στο Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για περαιτέρω επεξεργασία.

Υπό το φως των πιο πάνω, το Υπουργείο Υγείας, ανταποκρινόμενο στην πιο πάνω απόφαση της επιτροπής, σε μεταγενέστερο στάδιο κατέθεσε σ’ αυτή διαμορφωμένο κείμενο του νομοσχεδίου.

Όλες οι πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή συμφώνησαν με τους σκοπούς και επιδιώξεις του προτεινόμενου νόμου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του διαμορφωμένου κειμένου του νομοσχεδίου και γι’ αυτό ομόφωνα εισηγείται την ψήφισή του σε νόμο.

 

12 Σεπτεμβρίου 2011

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων