Αρχείο

    

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για το νομοσχέδιο «Ο περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Κώστας Κώστα
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Άγγελος Βότσης
Γιαννάκης Γαβριήλ Γιώργος Βαρνάβα

Όπως είναι γνωστό, για το υπό αναφορά νομοσχέδιο έχει ήδη κυκλοφορήσει στην ολομέλεια της Βουλής σχετική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας στις 12 Ιουλίου 2011. Ωστόσο, ύστερα από την αναβολή της συζήτησης του θέματος από την ολομέλεια στις 14 Ιουλίου 2011, η επιτροπή μελέτησε εκ νέου το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 23 Αυγούστου και 6 Σεπτεμβρίου 2011.

Σημειώνεται ότι ο σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου, καθώς και οι απόψεις των εμπλεκομένων περιλαμβάνονται στην αρχική έκθεση της επιτροπής.

Στα πλαίσια των νέων συνεδριάσεων της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ο Έφορος Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, ο πρόεδρος και ο γραμματέας/διευθυντής της Παγκύπριας Συνεργατικής Ομοσπονδίας, καθώς και εκπρόσωπος της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας. Ο Σύνδεσμος Γραμματέων/Διευθυντών Συνεργατικών Ιδρυμάτων Κύπρου, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στις συνεδριάσεις της επιτροπής.

Στα πλαίσια των πιο πάνω συνεδριάσεων, τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις ανέφεραν κάποιες επιφυλάξεις τους για πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου και ζήτησαν διευκρινίσεις.

Ειδικότερα, η πρώτη επιφύλαξη αφορά το άρθρο 2 του υπό αναφορά νομοσχεδίου, με το οποίο τροποποιείται το άρθρο 5 του βασικού νόμου, έτσι ώστε να μην περιορίζεται η δυνατότητα ανανέωσης από το Υπουργικό Συμβούλιο της θητείας των μελών της Επιτροπής της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών σε μία μόνο επιπλέον πενταετή θητεία. Η δεύτερη επιφύλαξη αφορά το κατά πόσο θα υπάρχει δευτεροβάθμιο όργανο, το οποίο θα ελέγχει τις αποφάσεις του Εφόρου Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών.

Σε ό,τι αφορά την πρώτη επιφύλαξη, οι εκπρόσωποι του συνεργατικού κινήματος διευκρίνισαν ότι η εξουσία επαναδιορισμού των μελών της Επιτροπής της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών ανήκει στο Υπουργικό Συμβούλιο, δήλωσαν παράλληλα ότι η ίδια ρύθμιση ισχύει και για την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και πρόσθεσαν ότι μια τέτοια ρύθμιση είναι προς το συμφέρον του συνεργατισμού.

Σε ό,τι αφορά τη δεύτερη επιφύλαξη που εκφράστηκε για τον έλεγχο των αποφάσεων του Εφόρου Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, ο ίδιος ο έφορος απάντησε ότι, πέρα από τον ίδιο το θεσμό του εφόρου, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει επίσης η επιτροπή της υπηρεσίας, η οποία λειτουργεί ως δευτεροβάθμιο όργανο και ελέγχει τις αποφάσεις του εφόρου.

Υπό το φως των πιο πάνω, ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού, του Δημοκρατικού Κόμματος και του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ εισηγούνται την ψήφιση του εν λόγω νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό έχει κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του εν λόγω νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

 

13 Σεπτεμβρίου 2011

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων