Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για την πρόταση νόμου «Ο περί της Πρόληψης και της Καταστολής της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Νικόλας Παπαδόπουλος
Γεώργιος Γεωργίου Αντώνης Αντωνίου
Γιώργος Λουκαΐδης Νίκος Νικολαΐδης
Άριστος Δαμιανού Μη μέλη της επιτροπής:
Γιώργος Γεωργίου Σωτήρης Σαμψών

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε από το βουλευτή κ. Σωτήρη Σαμψών, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 1η και στις 6 Ιουλίου 2011. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, της αστυνομίας, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ), της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (ΚΟΠ), της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας, της Κυπριακής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης, της Κυπριακής Ομοσπονδίας Χειροσφαίρισης, οι ιδιοκτήτες/διαχειριστές των σταδίων “Νέο ΓΣΠ”, “Τσίρειο” και “Αντώνης Παπαδόπουλος”, καθώς και εκπρόσωποι των αθλητικών ομάδων ΑΠΟΕΛ και ΑΝΟΡΘΩΣΗ. Οι ιδιοκτήτες/διαχειριστές των σταδίων “Νέο ΓΣΖ”, “Στάδιο Αμμόχωστος-Επιστροφή”, “Δημοτικό Στάδιο ‘Τάσος Μάρκου’” και “Στάδιο Εθνικού Άχνας”, καθώς και οι αθλητικές ομάδες ΑΕΚ, ΑΕΛ, ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ και ΟΜΟΝΟΙΑ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις πιο πάνω συνεδρίες.

Σκοπός της πρότασης νόμου, όπως αυτή αρχικά κατατέθηκε στη Βουλή, είναι η τροποποίηση του άρθρου 75 του περί της Πρόληψης και της Καταστολής της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους Νόμου, ώστε να παραταθεί για περαιτέρω τρία έτη η προβλεφθείσα σ’ αυτόν μεταβατική περίοδος για την έναρξη της εφαρμογής ορισμένων διατάξεών του που αφορούν κυρίως την υλοποίηση και εφαρμογή προληπτικών μέτρων ασφάλειας για την αντιμετώπιση της βίας στους αθλητικούς χώρους.

Ειδικότερα, με την εν λόγω μεταβατική διάταξη ουσιαστικά παρασχέθηκε στον ιδιοκτήτη και στο διαχειριστή κάθε αθλητικού χώρου περίοδος τριών ετών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του νόμου, ώστε να συμμορφωθεί, με τη συνδρομή και του ΚΟΑ σε κάποιο βαθμό, προς ορισμένες από τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις του. Οι υποχρεώσεις αυτές, μεταξύ άλλων, αφορούν την εγκατάσταση συστήματος οπτικοακουστικής ειδοποίησης, τηλεοπτικού συστήματος κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης, ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης των εισιτηρίων, την έκδοση ετήσιου πιστοποιητικού ασφάλειας, καθώς και την υποχρέωση για παροχή ασφαλιστικής κάλυψης αστικής ευθύνης.

Όπως είναι γνωστό, η εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων καθορίστηκε όπως αρχίσει τρία έτη μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του πιο πάνω νόμου ή σε προγενέστερη ημερομηνία που θα καθοριζόταν από το Υπουργικό Συμβούλιο. Σημειώνεται ότι ο νόμος τέθηκε σε ισχύ την 1η Αυγούστου 2008 και συνεπώς η μεταβατική περίοδος που δόθηκε για την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων λήγει την 1η Αυγούστου 2011.

Εισάγοντας την υπό συζήτηση πρόταση νόμου, ο εισηγητής της ενημέρωσε την επιτροπή ότι η προτεινόμενη τροποποίηση κατέστη αναγκαία, επειδή οι αρμόδιοι φορείς δεν μπόρεσαν να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε να γίνει εφικτή η συμμόρφωση προς τις πιο πάνω υποχρεώσεις τους, λόγω του τεράστιου οικονομικού κόστους που συνεπάγεται η υλοποίηση και η εφαρμογή των σχετικών προνοιών του νόμου, ιδιαίτερα εν μέσω της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος μη διεξαγωγής του πρωταθλήματος της ποδοσφαιρικής περιόδου 2011-2012.

Στα πλαίσια της συζήτησης της υπό αναφορά πρότασης νόμου, η επιτροπή είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί από τους εμπλεκόμενους φορείς για το βαθμό υλοποίησης των προνοιών της νομοθεσίας και κυρίως των προνοιών για τις οποίες είχε δοθεί αναστολή. Με βάση τη σε πρώτο στάδιο ενημέρωση της επιτροπής, διαφάνηκε η μέχρι στιγμής αδυναμία συμμόρφωσης των κλειστών σταδίων ή γηπέδων στα οποία διεξάγονται πρωταθλήματα καλαθόσφαιρας, πετόσφαιρας ή χειροσφαίρισης κυρίως με την υποχρέωση εγκατάστασης τηλεοπτικού συστήματος κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης, η οποία συνεπάγεται υψηλό κόστος, δυσανάλογο των οικονομικών τους δυνατοτήτων.

Περαιτέρω, η επιτροπή ενημερώθηκε από τους εμπλεκόμενους φορείς για τις επιμέρους ανάγκες και ελλείψεις που παρουσιάζουν τόσο τα κλειστά όσο και τα ανοικτά στάδια ή γήπεδα ιδιαίτερα όσον αφορά το κόστος και τα χρονοδιαγράμματα συμμόρφωσης με τις πρόνοιες του νόμου για τις οποίες προτείνεται παράταση της μεταβατικής περιόδου εφαρμογής τους.

Με βάση τα πιο πάνω, η επιτροπή, με σκοπό να διαμορφώσει ολοκληρωμένη εικόνα της σημερινής κατάστασης και την τελική της άποψη για την αναγκαία νομοθετική ρύθμιση του όλου θέματος, ζήτησε όπως της κατατεθούν γραπτώς στοιχεία ξεχωριστά για κάθε ανοικτό στάδιο στο οποίο διεξάγονται ποδοσφαιρικοί αγώνες πρώτης κατηγορίας.

Οι εκπρόσωποι της ΚΟΠ και της αστυνομίας, ανταποκρινόμενοι στο πιο πάνω αίτημα της επιτροπής, κατέθεσαν γραπτά στοιχεία στα οποία καταδεικνύεται η υφιστάμενη κατάσταση των εν λόγω σταδίων.

Στο στάδιο της αξιολόγησης των πιο πάνω στοιχείων, την επιτροπή απασχόλησαν, μεταξύ άλλων, τα πιο κάτω ζητήματα:

1. Η δυνατότητα εγκατάστασης και το κόστος που συνεπάγεται η εγκατάσταση τηλεοπτικού συστήματος κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης σε κλειστά στάδια ή γήπεδα, το μέγεθος των συνεπειών από την ανυπαρξία τέτοιου συστήματος, καθώς και το ενδεχόμενο περιορισμού της καθόσον αφορά κλειστά στάδια ή γήπεδα χωρητικότητας μεγαλύτερης των δύο χιλιάδων θεατών.

2. Το ενδεχόμενο αναστολής της πρόνοιας που επιβάλλει υποχρέωση εγκατάστασης τηλεοπτικού συστήματος κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης σε ανοικτά στάδια ή γήπεδα τα οποία χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή ποδοσφαιρικών αγώνων πρώτης κατηγορίας.

3. Η μη κατοχή πολεοδομικής άδειας και/ή άδειας οικοδομής, προς το σκοπό εξασφάλισης του απαιτούμενου ετήσιου πιστοποιητικού ασφάλειας, από ορισμένα ανοικτά στάδια ή γήπεδα τα οποία χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή ποδοσφαιρικών αγώνων πρώτης κατηγορίας.

Στη βάση των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών προχώρησε στη διαμόρφωση του κειμένου της πρότασης νόμου, έτσι ώστε να διαλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα πιο κάτω:

1. Εξαίρεση των κλειστών γηπέδων από την υποχρέωση εγκατάστασης τηλεοπτικού συστήματος κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης.

2. Αναστολή της υποχρέωσης εγκατάστασης τηλεοπτικού συστήματος κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης μέχρι την 31η Μαΐου 2012 όσον αφορά ανοικτά γήπεδα στα οποία διεξάγονται ποδοσφαιρικοί αγώνες πρώτης κατηγορίας και στα οποία δεν υπάρχει ήδη εγκατεστημένο κατάλληλο τηλεοπτικό σύστημα κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του υφιστάμενου νόμου.

3. Αναστολή της υποχρέωσης παρουσίασης ετήσιου πιστοποιητικού ασφάλειας από τους ιδιοκτήτες ή διαχειριστές μόνο κλειστών σταδίων ή γηπέδων μέχρι την 31η Μαΐου 2012.

4. Πρόνοια σύμφωνα με την οποία για σκοπούς βεβαίωσης της καταλληλότητας των εγκαταστάσεων του αθλητικού χώρου με το απαιτούμενο ετήσιο πιστοποιητικό ασφάλειας δε θα απαιτείται μέχρι την 31η Μαΐου 2012 η κατοχή πολεοδομικής άδειας και/ή άδειας οικοδομής για τα ανοικτά στάδια ή γήπεδα τα οποία χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή ποδοσφαιρικών αγώνων πρώτης κατηγορίας, νοουμένου ότι βεβαιούται ότι εκκρεμεί διαδικασία έκδοσης τέτοιας άδειας ενώπιον των αρμόδιων αρχών.

5. Αναστολή της υποχρέωσης ελέγχου εισιτηρίων σε αθλητικούς χώρους, όπως αυτή διαλαμβάνεται στο άρθρο 38 της υφιστάμενης νομοθεσίας, μόνο όσον αφορά κλειστά στάδια ή γήπεδα μέχρι την 31η Μαΐου 2012.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, εισηγείται την ψήφιση της πρότασης νόμου σε νόμο όπως διαμορφώθηκε στη βάση των πιο πάνω.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

12 Ιουλίου 2011

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων