Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο «Ο περί Πολιτικής Αεροπορίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011»

Παρόντες:

Αντώνης Αντωνίου, πρόεδρος Κώστας Κώστα
Γεώργιος Προκοπίου Χριστάκης Τζιοβάνης
Χάρης Γεωργιάδης Νίκος Νικολαΐδης
Ανδρέας Μιχαηλίδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου 2011. Στα πλαίσια της συνεδρίασης αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας του ίδιου υπουργείου, ο Συντονιστής Διαχείρισης Έργου Παραχώρησης Αερολιμένων Λάρνακας και Πάφου, καθώς και εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Hermes Airports Ltd, της Επιτροπής Χρηστών Αερολιμένων Λάρνακας και Πάφου (AOC) και του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου (ACTA). Ο Σύνδεσμος Εκπροσώπων Αεροπορικών Εταιρειών στην Κύπρο (BARIC), παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Πολιτικής Αεροπορίας Νόμου, ώστε να εναρμονιστεί η εθνική νομοθεσία με την Οδηγία 2009/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2009 για τα αερολιμενικά τέλη. Η εν λόγω Οδηγία θέτει ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο και τις αρχές σχετικά με την είσπραξη των αερολιμενικών τελών στους αερολιμένες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εφαρμόζεται:

1. Σε κάθε αερολιμένα ο οποίος βρίσκεται σε έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι ανοιχτός στην εμπορική κίνηση, εφόσον έχει ετήσια κίνηση άνω των πέντε εκατομ. επιβατών. και

2. στον αερολιμένα με την υψηλότερη αερολιμενική κίνηση σε κάθε κράτος μέλος.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και την εισηγητική και αιτιολογική έκθεση που συνοδεύουν το νομοσχέδιο, με το τελευταίο:

1. Θεσπίζεται το πλαίσιο που διέπει τα ουσιαστικά χαρακτηριστικά των αερολιμενικών τελών και ο τρόπος καθορισμού τους.

2. Τίθενται κανόνες αναφορικά με την είσπραξη των εν λόγω τελών.

3. Προβλέπεται υποχρεωτική διαδικασία διαβούλευσης του Φορέα Διαχείρισης Αερολιμένα και των χρηστών των αερολιμένων για το εν λόγω θέμα.

4. Παρέχεται η δυνατότητα προσφυγής στην Εποπτική Αρχή Αερολιμενικών Τελών, σε περίπτωση αμφισβήτησης απόφασης για τα αερολιμενικά τέλη ή την τροποποίηση του συστήματος χρέωσης.

5. Καθορίζονται οι αρμοδιότητες της προαναφερθείσας Αρχής, καθώς και οι υποχρεώσεις του Φορέα Διαχείρισης Αερολιμένα, ειδικότερα όσον αφορά τα θέματα ενημέρωσης για τον τρόπο και τη βάση υπολογισμού των αερολιμενικών τελών.

6. Προβλέπεται η δυνατότητα έκδοσης κανονισμών για τον καθορισμό της διαδικασίας άσκησης προσφυγής ενώπιον της Εποπτικής Αρχής Αερολιμενικών Τελών.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 13 της υπό αναφορά Οδηγίας, η ενσωμάτωση των διατάξεών της στην εθνική νομοθεσία θα έπρεπε να είχε πραγματοποιηθεί μέχρι τις 15 Μαρτίου 2011, αλλά η προτεινόμενη νομοθεσία κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων μόλις στις 10 Μαρτίου 2011.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ενημέρωσε την επιτροπή ότι η Δημοκρατία έχει ήδη λάβει προειδοποιητική επιστολή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή λόγω μη έγκαιρης εναρμόνισης, η οποία πρέπει να απαντηθεί μέχρι τις 17 Ιουλίου του τρέχοντος έτους. Όπως επισήμανε, τα χρονικά περιθώρια είναι περιορισμένα και το νομοσχέδιο πρέπει τάχιστα να ψηφιστεί σε νόμο.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου με εξαίρεση τον εκπρόσωπο της Επιτροπής Χρηστών Αερολιμένων Λάρνακας και Πάφου (AOC), ο οποίος επιφυλάχθηκε να αποστείλει γραπτώς τις θέσεις του στην επιτροπή.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατέληξε στις πιο κάτω αποφάσεις:

1. Ο πρόεδρος της επιτροπής και το μέλος της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις δήλωσαν πως θα τοποθετηθούν επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων θέτει την παρούσα έκθεση στην ολομέλεια του σώματος για λήψη τελικής απόφασης.

 

5 Ιουλίου 2011

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων