Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για τους κανονισμούς  «Οι περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Σχολές και Τμήματα κατά Σχολή) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2011»

Παρόντες:

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Αντρέας Καυκαλιάς
Ευθύμιος Δίπλαρος Αθηνά Κυριακίδου
Γιώργος Λουκαΐδης Γεώργιος Προκοπίου
Γιώργος Γεωργίου Γιώργος Βαρνάβα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 21η και στις 28 Ιουνίου 2011. Στην πρώτη συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (TEΠΑΚ).

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τα άρθρα 22, 23 και 38 του περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου, είναι η μετονομασία δύο τμημάτων του ΤΕΠΑΚ, έτσι ώστε οι νέες ονομασίες να συνάδουν καλύτερα με το περιεχόμενο των προγραμμάτων σπουδών που προσφέρουν τα τμήματα αυτά, καθώς και με την έρευνα που διεξάγουν. Ειδικότερα, το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογιών Πληροφορικής μετονομάζεται σε Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής και το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος μετονομάζεται σε Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος.

Όπως επισήμαναν στην επιτροπή οι εκπρόσωποι του ΤΕΠΑΚ, οι νέες αυτές ονομασίες των δύο πιο πάνω τμημάτων του ΤΕΠΑΚ αποδίδουν ακριβέστερα τον προσανατολισμό των εν λόγω τμημάτων, διασφαλίζοντας έτσι την εύρυθμη λειτουργία του ΤΕΠΑΚ.

Με βάση τα πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

 

 

4 Ιουλίου 2011

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων