Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο «Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Αντώνης Αντωνίου, πρόεδρος Αντρέας Φακοντής
Γεώργιος Προκοπίου Κώστας Κώστα
Γεώργιος Γεωργίου Χριστάκης Τζιοβάνης
Χάρης Γεωργιάδης Νίκος Νικολαΐδης
Ανδρέας Μιχαηλίδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 22 Ιουνίου 2011. Στα πλαίσια της συνεδρίασης αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του ίδιου υπουργείου και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η διαγραφή από αυτό των ορισμών που αφορούν τις αστικές και τις αγροτικές οδικές γραμμές, καθώς και τις περιφερειακές εταιρείες.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, οι υπό διαγραφή ορισμοί έπαυσαν να έχουν οποιοδήποτε λόγο ύπαρξης μετά την ψήφιση του περί της Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2009 [Ν. 101(Ι)/2009] και του περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς (Τροποποιητικού) (Αρ. 3) Νόμου του 2009 [Ν. 96(Ι)/2009], που αφορούν την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των δημόσιων επιβατικών μεταφορών. Ουσιαστικά η κατάργηση αυτή προτείνεται προκειμένου να μην αντιβαίνουν οι ορισμοί αυτοί σε συγκεκριμένες διατάξεις των πιο πάνω νόμων που έχουν ήδη ψηφιστεί.

Σε παρατήρηση μελών της επιτροπής κατά πόσο το νομοσχέδιο θα ήταν ορθότερο να προωθηθεί μετά την έκδοση σχετικής απόφασης από το Ανώτατο Δικαστήριο για υπόθεση που εκκρεμεί σχετικά με το νέο σύστημα δημόσιων μεταφορών, η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας εξέφρασε την άποψη ότι το νομοσχέδιο θα πρέπει να προωθηθεί.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011».

 

28 Ιουνίου 2011

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων