Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο «Ο περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011»

Παρόντες:

Αντώνης Αντωνίου, πρόεδρος Αντρέας Φακοντής
Γεώργιος Προκοπίου Κώστας Κώστα
Γεώργιος Γεωργίου Χριστάκης Τζιοβάνης
Χάρης Γεωργιάδης Νίκος Νικολαΐδης
Ανδρέας Μιχαηλίδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 22 Ιουνίου 2011. Στα πλαίσια της συνεδρίασης αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιoν της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ), της ΠΑΣΥΔΥ και του Κλαδικού Συμβουλίου του Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του άρθρου 151 του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου, που αφορά την έκδοση κανονισμών από τον επίτροπο, έτσι ώστε οι κανονισμοί που εκδίδει ο επίτροπος και αφορούν θέματα προσωπικού του γραφείου του να τυγχάνουν της έγκρισης όχι μόνο του Υπουργικού Συμβουλίου, όπως ισχύει μέχρι σήμερα, αλλά και της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Ο εκπρόσωπος του ΓΕΡΗΕΤ δήλωσε στην επιτροπή ότι η προτεινόμενη τροποποίηση προέκυψε έπειτα από σχετικό αίτημα της ΠΑΣΥΔΥ και του κλαδικού συμβουλίου του ΓΕΡΗΕΤ το οποίο θεώρησε το αίτημα ορθό και δίκαιο και γι’ αυτό προώθησε την τροποποίηση της σχετικής διάταξης.

Οι εκπρόσωποι της ΠΑΣΥΔΥ και του Κλαδικού Συμβουλίου του ΓΕΡΗΕΤ δήλωσαν ότι η προτεινόμενη τροποποίηση θα αποτελέσει ασφαλιστική δικλίδα στις πρόνοιες των κανονισμών που τους αφορούν, έτσι ώστε, σε περίπτωση διαφωνίας τους με τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου για το περιεχόμενο αυτών, να έχουν τη δυνατότητα να εκφέρουν τις απόψεις τους ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι στη συνεδρία της επιτροπής συμφώνησαν με τους σκοπούς και επιδιώξεις του νομοσχεδίου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

 

28 Ιουνίου 2011

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων