Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη του 1996 (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011»

Παρόντες:

Χρήστος Στυλιανίδης, αναπλ. πρόεδρος Αδάμος Αδάμου
Αβέρωφ Νεοφύτου Σοφοκλής Φυττής
Γιώργος Λουκαΐδης Δημήτρης Συλλούρης
Χρίστος Μέσης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιουνίου 2011. Στα πλαίσια της συνεδρίασης αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Εσωτερικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της ΟΕΒ, του ΚΕΒΕ και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ και ΣΕΚ. Η συνδικαλιστική οργάνωση ΔΕΟΚ, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν παρευρέθηκε στη συνεδρία.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη του 1996 (Κυρωτικού) Νόμου [Νόμος άρθρο 27(III) του 2000], έτσι ώστε να κυρωθούν, κατά το άρθρο 169.2 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, εννέα επιπρόσθετες διατάξεις του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη (“ο Χάρτης”), οι οποίες ήδη καλύπτονται από υφιστάμενους εθνικούς νόμους.

Σκοπός του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη είναι ο εκσυγχρονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, λαμβανομένων υπόψη των διάφορων κοινωνικών αλλαγών που επήλθαν από το 1961 μέχρι σήμερα. Σημειώνεται ότι τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, για να καταστούν συμβαλλόμενα μέρη του Χάρτη, πρέπει να θεωρήσουν το Μέρος Ι αυτού ως δήλωση των στόχων τους και παράλληλα να δεσμευτούν με έξι τουλάχιστον από τα θεμελιώδη άρθρα του Χάρτη, καθώς και με πρόσθετο αριθμό άρθρων, ώστε ο συνολικός αριθμός να μην είναι μικρότερος των δεκαέξι άρθρων ή των εξήντα τριών αριθμημένων παραγράφων. Όπως είναι γνωστό, η Κύπρος έχει ήδη καταστεί συμβαλλόμενο μέρος του Χάρτη, ο οποίος έχει κυρωθεί με τον περί του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη του 1996 (Κυρωτικό) Νόμο του 2000 [Ν. 27(ΙΙΙ)/2000].

Όπως αναφέρεται πρόσθετα στο επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει το νομοσχέδιο, το 2006 η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης πραγματοποίησε επιτόπια επίσκεψη στην Κύπρο και ετοίμασε σχετική έκθεση. Στην έκθεση αυτή περιλαμβάνονται συστάσεις για τη δυνατότητα της Κύπρου να εφαρμόσει, άμεσα ή μακροπρόθεσμα, αριθμό πρόσθετων άρθρων του Χάρτη. Στη βάση της πιο πάνω έκθεσης, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ερεύνησε τη δυνατότητα αποδοχής των πρόσθετων άρθρων που σύστησε η προαναφερόμενη επιτροπή, διεξάγοντας διάλογο με τα εμπλεκόμενα υπουργεία και τμήματα. Οι διατάξεις αυτές τέθηκαν ενώπιον του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος στις 11 Μαΐου 2010, το οποίο συνέστησε την αποδοχή τους.

Σημειώνεται ότι σχετικό νομοσχέδιο με το οποίο προτεινόταν η κύρωση έντεκα άρθρων του Χάρτη, αντί των εννέα που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο, κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 13 Ιανουαρίου 2011 και τέθηκε ενώπιον της τότε Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών. Κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου εκείνου τέθηκαν συγκεκριμένες ενστάσεις από πλευράς της ΟΕΒ και του Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά με την περίληψη των παραγράφων (1) και (2) του άρθρου 31 του Χάρτη. Οι ενστάσεις αυτές βασίζονταν στο γεγονός ότι τα δικαιώματα στέγασης που περιλαμβάνονται στο εν λόγω άρθρο απευθύνονται σε πολίτες όχι μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και των κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, με βάση την πιο πάνω θέση, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ετοίμασε το νομοσχέδιο με σύσταση αποδοχής εννέα διατάξεων, χωρίς να περιλαμβάνεται το άρθρο 31 του Χάρτη. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι εννέα διατάξεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο έχουν συζητηθεί στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα, το οποίο συνέστησε την αποδοχή τους.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.

Στη βάση των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και το μέλος της βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν τελικά κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος τάχθηκε υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο, για την κατά νόμο κύρωση της τροποποίησης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων υποβάλλει την παρούσα έκθεση στην ολομέλεια της Βουλής για σκοπούς τελικής τοποθέτησης.

28 Ιουνίου 2011

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων