Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Σύμβασης της Στοκχόλμης για τους Έμμονους Οργανικούς Ρύπους (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011»

Παρόντες:

Χρήστος Στυλιανίδης, αναπλ. πρόεδρος Αδάμος Αδάμου
Αβέρωφ Νεοφύτου Σοφοκλής Φυττής
Γιώργος Λουκαΐδης Δημήτρης Συλλούρης
Χρίστος Μέσης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιουνίου 2011. Στα πλαίσια της συνεδρίασης αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Το Υπουργείο Εξωτερικών, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρίαση.

Σκοπός του υπό συζήτηση νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου που κυρώνει τη Σύμβαση της Στοκχόλμης για τους Έ΅΅ονους Οργανικούς Ρύπους (“η σύμβαση”) (Persistent Organic Pollutants - POPs), η οποία υιοθετήθηκε κατά την Πρώτη Συνάντηση των Μερών της Σύμβασης, που πραγματοποιήθηκε στην Ουρουγουάη από τις 2 μέχρι τις 5 Μαΐου 2004, και εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο ΅ε την απόφασή του υπ’ αριθ΅όν 70.585, ημερομηνίας 9 Ιουνίου 2010.

Όπως αναφέρεται στο επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει το νομοσχέδιο, η σύμβαση εισάγει περιορισμούς στην παραγωγή των έ΅΅ονων οργανικών ρύπων, δηλαδή των χημικών ουσιών ΅ε τοξικές ιδιότητες που ανθίστανται στη διάσπαση, συσσωρεύονται στον οργανισμό του ανθρώπου και των ζώων, μεταφέρονται ΅έσω του αέρα, του νερού και των μεταναστευτικών ειδών και αποτίθενται μακριά από τον τόπο έκλυσής τους. Σύμφωνα πάντα με το πιο πάνω σημείωμα, κατά την Πρώτη Συνάντηση των Μερών της Σύμβασης αποφασίστηκε η προσθήκη ενός νέου Παραρτήματος Η στα παραρτήματα της σύμβασης, με το οποίο καθορίζονται οι κανόνες διαιτησίας για τη διευθέτηση διαφορών ανάμεσα στα μέρη αυτής.

Όπως είναι γνωστό, η Κυπριακή Δημοκρατία, υλοποιώντας τις προενταξιακές δεσμεύσεις της έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κύρωσε τη σύμβαση ΅ε το Νόμο 42(ΙΙΙ) του 2004 και έτσι έγινε ΅έλος της σύμβασης από τις 7 Μαρτίου 2005.

Σύμφωνα με πρόσθετα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η υιοθέτηση του νομοσχεδίου δεν αναμένεται να έχει αρνητικές οικονομικές ή κοινωνικές επιπτώσεις στον ιδιωτικό τομέα, αφού αφορά διαδικασίες επίλυσης διαφορών ανάμεσα στα μέρη της σύμβασης, ούτε θα έχει δημοσιονομικό κόστος, αφού οι υποχρεώσεις εφαρμογής των προνοιών αυτών θα καλυφθούν από το υφιστάμενο προσωπικό.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου.

Στη βάση των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν τελικά κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος τάχθηκε υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων υποβάλλει την παρούσα έκθεση στην ολομέλεια της Βουλής για σκοπούς τελικής τοποθέτησης.

 

 

28 Ιουνίου 2011

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων