Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για το νομοσχέδιο «Ο περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011»

Παρόντες:

Γιαννάκης Γαβριήλ, πρόεδρος Σοφοκλής Φυττής
Αντρέας Καυκαλιάς Αντώνης Αντωνίου
Χριστάκης Τζιοβάνης Νίκος Νικολαϊδης
Ευθύμιος Δίπλαρος  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 23 Ιουνίου 2011. Στη συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Παγκύπριας Ένωσης Γεωπόνων, του Συνδέσμου Εργαστηρίων Κύπρου (Cyprus Lab), καθώς και εκπρόσωποι των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Παναγροτικός Σύνδεσμος” και “Αγροτική”. Το Τμήμα Δασών, το Συμβούλιο Γεωπόνων, το Συμβούλιο Κλινικών Εργαστηρίων, η Εταιρεία Βιοπαθολόγων Μικροβιολόγων Ιατρών Κύπρου, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας και η αγροτική οργάνωση “Ευρωαγροτικός”, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν παρευρέθηκαν. Ωστόσο, το Συμβούλιο Κλινικών Εργαστηρίων και η Εταιρεία Βιοπαθολόγων Μικροβιολόγων Ιατρών Κύπρου, με γραπτή επιστολή τους, ημερομηνίας 21ης Ιουνίου 2011, επισημαίνουν ότι οι εργαστηριακές δοκιμές με τις οποίες ασχολείται ο προτεινόμενος νόμος δεν εμπίπτουν στον τομέα των δραστηριοτήτων τους, γι’ αυτό και δεν παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση του περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα Νόμου, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση του εθνικού νομοθετικού πλαισίου με την Οδηγία 2009/143/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2009 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2000/29/ΕΚ, όσον αφορά την ανάθεση εργαστηριακών δοκιμών. Πιο συγκεκριμένα, με το νομοσχέδιο σκοπείται η παραχώρηση της δυνατότητας στο Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος να αναθέτει, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, τη διενέργεια εργαστηριακών δοκιμών και σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η ανάγκη για παραχώρηση της πιο πάνω δυνατότητας και σε πρόσωπα που δεν εξυπηρετούν αποκλειστικά καθήκοντα δημόσιου συμφέροντος προέκυψε λόγω της πληθώρας των διάφορων, εξαιρετικά τεχνικής φύσεως, εργαστηριακών δοκιμών οι οποίες απαιτούνται στα πλαίσια της εφαρμογής της προαναφερθείσας κοινοτικής Οδηγίας 2000/29/ΕΚ, για τη διενέργεια των οποίων απαιτείται ένα ευρύ φάσμα δαπανηρών τεχνικών εγκαταστάσεων και υψηλή εξειδίκευση προσωπικού. Περαιτέρω, ο υπό αναφορά τομέας χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά ραγδαίες εξελίξεις και ως εκ τούτου είναι αδύνατο οι εν λόγω δοκιμές να διενεργούνται αποκλειστικά από τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες των κρατών μελών.

Σημειώνεται ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις θα έπρεπε να είχαν μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2011. Ως εκ τούτου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη αποστείλει στη Δημοκρατία προειδοποιητική επιστολή, ημερομηνίας 17 Μαρτίου 2011, για τη μη έγκαιρη μεταφορά της σχετικής Οδηγίας στο εθνικό δίκαιο. Ωστόσο, το εν λόγω νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή στις 16 Ιουνίου 2011.

Στα πλαίσια της εξέτασης του νομοσχεδίου από την επιτροπή όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τις προτεινόμενες πρόνοιες, όπως αυτές κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό κατατέθηκε από την εκτελεστική εξουσία.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προτεινόμενων προνοιών κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

28 Ιουνίου 2011

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων