Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Συμφωνίας για την Ίδρυση της Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως Διεθνούς Οργανισμού (Κυρωτικός) Νόμος του 2011»

Παρόντες:

Χρήστος Στυλιανίδης, αναπλ. πρόεδρος Αδάμος Αδάμου
Αβέρωφ Νεοφύτου Σοφοκλής Φυττής
Γιώργος Λουκαΐδης Δημήτρης Συλλούρης
Χρίστος Μέσης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιουνίου 2011. Στα πλαίσια της συνεδρίασης αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, της αστυνομίας και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του υπό συζήτηση νομοσχεδίου είναι η κατά το άρθρο 169.2 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση της Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως Διεθνούς Οργανισμού, η οποία υπογράφηκε στις 2 Σεπτεμβρίου 2010. Η υπογραφή της συμφωνίας εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο με την απόφασή του με αρ. 70.926, ημερομηνίας 25 Αυγούστου 2010.

Όπως αναφέρεται στο επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει το υπό συζήτηση νομοσχέδιο, η συμφωνία έχει ήδη επικυρωθεί από τρία υπογράφοντα μέρη και η Διεθνής Ακαδημία κατά της Διαφθοράς απέκτησε καθεστώς διεθνούς οργανισμού στις 8 Μαρτίου 2011. Σύμφωνα πάντα με το πιο πάνω σημείωμα, η ακαδημία λειτουργεί ως ανεξάρτητος οργανισμός πρόληψης και καταπολέμησης της διαφθοράς, παρέχοντας εκπαίδευση στον τομέα αυτό, αναλαμβάνοντας τη διεκπεραίωση ερευνών σε όλους τους τομείς της διαφθοράς και επεκτείνοντας τη διεθνή συνεργασία για την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Σύμφωνα με τα πρόσθετα διευκρινιστικά στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, το άρθρο 5 της συμφωνίας προβλέπει ότι κάθε κράτος μέρος αυτής ορίζει αντιπρόσωπο που ενεργεί ως μέλος της Συνέλευσης της Ακαδημίας και έχει δικαίωμα ψήφου, ενώ το άρθρο 11 αυτής προβλέπει ότι η χρηματοδότηση της ακαδημίας από τα μέρη της συμφωνίας είναι εθελοντική.

Κατά τη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε ενώπιον της επιτροπής, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως υπογράμμισε τη σημασία της συμφωνίας για σκοπούς σωστής ενημέρωσης και εκπαίδευσης για την αντιμετώπιση της διαφθοράς, έτσι ώστε να μπορεί η Κύπρος να αποδείξει ότι δεν αποδέχεται καμία μορφή διαφθοράς. Ενημέρωσε επίσης την επιτροπή ότι το ποσό που θα καταβάλει η Δημοκρατία ως εθελοντική χρηματοδότηση προς την ακαδημία θα υπολογισθεί λαμβάνοντας υπόψη τη συνεισφορά των άλλων κρατών μερών σε αναλογία με το ακαθάριστο εθνικό προϊόν του κάθε κράτους μέρους.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου.

Στη βάση των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος τάχθηκε υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων υποβάλλει την παρούσα έκθεση στην ολομέλεια της Βουλής για σκοπούς τελικής τοποθέτησης.

28 Ιουνίου 2011

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων