Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για το νομοσχέδιο  «Ο περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011»

Παρόντες:

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Γιώργος Γεωργίου
Γεώργιος Τάσου Αντρέας Καυκαλιάς
Ευθύμιος Δίπλαρος Αθηνά Κυριακίδου
Γιώργος Λουκαΐδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο στις 14 Ιουνίου 2011. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση του εδαφίου (3) του άρθρου 21 του υφιστάμενου νόμου περί Πανεπιστημίου Κύπρου, έτσι ώστε να δημιουργηθούν παράλληλα με τις βαθμίδες του ακαδημαϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου και οι κατηγορίες «Συνεργάτες του πανεπιστημίου» και «Άλλο προσωπικό».

Ειδικότερα, η προτεινόμενη τροποποίηση παρέχει τη νομική βάση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για την πρόσληψη μεταδιδακτορικών ερευνητών και το διορισμό επιστημόνων με μεγάλη ερευνητική, διδακτική και επαγγελματική πείρα ως συνεργατών του πανεπιστημίου, μια πρακτική που ακολουθείται από τα πανεπιστήμια διεθνώς. Επισημαίνεται ότι ο προτεινόμενος αυτός νόμος συνοδεύεται και από συναφείς τροποποιητικούς κανονισμούς, οι οποίοι αφορούν το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό και τους μεταπτυχιακούς συνεργάτες.

Όπως επισήμανε ενώπιον της επιτροπής η εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, με την εν λόγω τροποποίηση δεν επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Όλες οι πλευρές της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί του εν λόγω νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

 

 

 

14 Ιουνίου 2011

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων