Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για τους κανονισμούς «Οι περί της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (Πρόσληψη, Προαγωγή, Υπηρεσία και Πειθαρχικός Έλεγχος) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2011»

Παρόντες׃

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Γιαννάκης Γαβριήλ
Ζαχαρίας Ζαχαρίου, αναπλ. πρόεδρος Κώστας Κώστα
Ανδρέας Μιχαηλίδης Άγγελος Βότσης
Γιάννος Λαμάρης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιουνίου 2011. Στα πλαίσια της συνεδρίασης αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Παρ’ όλο που το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού δεν εκπροσωπήθηκε στην πιο πάνω συνεδρία, διεμήνυσε μέσω αρμόδιου λειτουργού του ότι συμφωνεί με τους πιο πάνω κανονισμούς.

Σκοπός των προτεινόμενων προς έγκριση κανονισμών, που εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες του περί Ρυθμίσεως της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου, είναι η τροποποίηση των βασικών κανονισμών του 2004, που ρυθμίζουν τους όρους εργοδότησης των υπαλλήλων της ΡΑΕΚ, έτσι ώστε, αντί των δέκα πρώτων εβδομάδων, να λογίζονται οι δώδεκα πρώτες εβδομάδες της περιόδου αποχής εγκύων υπαλλήλων από τα καθήκοντά τους ως άδεια μητρότητας με πλήρεις απολαβές.

Σημειώνεται ότι η προτεινόμενη τροποποίηση συνάδει, όπως αναφέρθηκε και από την εκπρόσωπο της ΡΑΕΚ, με ανάλογη πρόνοια των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) (Τροποποιητικών) Κανονισμών του 2005.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με το σκοπό και τις επιδιώξεις των πιο πάνω τροποποιητικών κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, εισηγείται την έγκριση των κανονισμών, όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

14 Ιουνίου 2011

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων