Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Τελωνειακού Κώδικα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Ντίνος Χατζηνικόλας
Άγγελος Βότσης Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Μαρίνος Σιζόπουλος
Γιάννος Λαμάρης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 31η Ιανουαρίου και στις 7 Φεβρουαρίου 2011. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου για θεσμοθέτηση του χρονικού διαστήματος εντός του οποίου ο διευθυντής του Τμήματος Τελωνείων θα έχει αγώγιμο δικαίωμα για τη διεκδίκηση οποιουδήποτε ποσού από οφειλέτη στη βάση των διατάξεων τελωνειακής και/ή άλλης νομοθεσίας.

Στο στάδιο της συζήτησης, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών ενημέρωσαν την επιτροπή ότι αφορμή για την προτεινόμενη τροποποίηση αποτέλεσε η επισήμανση της Γενικής Ελεγκτού της Δημοκρατίας σε επιστολή της, ημερομηνίας 15 Σεπτεμβρίου 2008, στην οποία επισημάνθηκε ότι επιβάλλεται η τροχοδρόμηση των διαδικασιών καταχώρισης αγωγών για την είσπραξη οφειλών προς το δημόσιο, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος παραγραφής τους λόγω των προθεσμιών που καθορίζονται στον περί Παραγραφής Νόμο και στον περί Αναστολής του Χρόνου Παραγραφής (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμο.

Οι ίδιοι αρμόδιοι ενημέρωσαν την επιτροπή ότι ζητήθηκε από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας σχετική γνωμάτευση, θέτοντας το ερώτημα κατά πόσο οι σχετικές διατάξεις της τελωνειακής ή άλλης νομοθεσίας σε σχέση με το χρόνο παραγραφής οφειλών προς το Τμήμα Τελωνείων υπερισχύουν των διατάξεων του περί Παραγραφής Νόμου.

Από τη δοθείσα γνωμάτευση προκύπτει ότι επιβάλλεται η ρητή νομοθετική ρύθμιση του όλου θέματος με καθορισμό συγκεκριμένης περιόδου παραγραφής του αγώγιμου δικαιώματος, καθότι η μόνη ισχύουσα ρύθμιση στον Τελωνειακό Κώδικα είναι η χρονική περίοδος εντός της οποίας μπορούν νόμιμα να εκδίδονται βεβαιώσεις φόρου. Σύμφωνα με την ίδια γνωμάτευση, το αγώγιμο δικαίωμα του διευθυντή του Τμήματος Τελωνείων να διεκδικήσει οποιαδήποτε οφειλόμενα ποσά γεννάται την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής βεβαίωσης του φόρου.

Συνεπώς, επιβάλλεται η άμεση τροποποίηση της τελωνειακής νομοθεσίας, ώστε να προβλεφθεί ρητά ότι το αγώγιμο δικαίωμα του διευθυντή του Τμήματος Τελωνείων θα παραγράφεται εντός καθορισμένης περιόδου, η οποία θα πρέπει να έπεται της βεβαίωσης φόρου.

Στα πλαίσια της συζήτησης του νομοσχεδίου, οι αρμόδιοι ενημέρωσαν την επιτροπή διευκρινιστικά ότι, σύμφωνα με την προτεινόμενη επιφύλαξη, σε περίπτωση άσκησης προσφυγής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 146 του συντάγματος, το χρονικό διάστημα μεταξύ της άσκησης της προσφυγής και της έκδοσης τελεσίδικης δικαστικής απόφασης δε συνυπολογίζεται στην περίοδο των έξι ετών για την παραγραφή του δικαιώματος υποβολής αγωγής.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου της και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, τάσσεται υπέρ της ψήφισης του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Τελωνειακού Κώδικα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011».

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

 

 

 

8 Φεβρουαρίου 2011

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων