Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για το νομοσχέδιο «Ο περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011»

Παρόντες:

Ντίνος Χατζηνικόλας, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννη
Πανίκος Χάμπας Σοφοκλής Φυττής
Γιαννάκης Γαβριήλ Αντώνης Αντωνίου
Μαρία Κυριακού Φειδίας Σαρίκας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 27 Ιανουαρίου και 3 Φεβρουαρίου 2011. Στο στάδιο της μελέτης του νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Πτηνοτρόφων και εκπρόσωποι των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Αγροτική” και “Παναγροτικός Σύνδεσμος”. Ο Παγκύπριος Κτηνιατρικός Σύλλογος και η αγροτική οργάνωση “Ευρωαγροτικός”, παρʼ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση του περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμου, ώστε να καταστεί δυνατή η ενσωμάτωση σε αυτόν δύο νέων όρων και των ερμηνειών τους. Πιο συγκεκριμένα, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο προστίθεται ο όρος “εντεταλμένος κτηνίατρος”, που σημαίνει ιδιώτη κτηνίατρο στον οποίο εγγράφως έχει ανατεθεί από το διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών η διενέργεια οποιωνδήποτε καθορισμένων κτηνιατρικών ελέγχων και ο οποίος, κατά την άσκηση των εν λόγω ελέγχων, θεωρείται για τους σκοπούς του υπό τροποποίηση νόμου επίσημος κτηνίατρος. Περαιτέρω, προστίθεται ο όρος “επίσημος κτηνίατρος”, που σημαίνει κτηνίατρο που υπηρετεί στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και περιλαμβάνει και εντεταλμένο κτηνίατρο ο οποίος είναι εξουσιοδοτημένος από το διευθυντή των πιο πάνω υπηρεσιών για τους σκοπούς του υπό τροποποίηση νόμου.

Σημειώνεται ότι το υπό εξέταση νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή μαζί με τους κανονισμούς «Οι περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Προστασία των Κοτόπουλων που Εκτρέφονται για Παραγωγή Κρέατος) Κανονισμοί του 2011» και έτυχαν ταυτόχρονης μελέτης από την επιτροπή. Ωστόσο, επειδή για νομικούς λόγους πρέπει να προηγηθεί η έγκριση των προτεινόμενων προνοιών του νομοσχεδίου, κρίνεται σκόπιμο όπως οι εν λόγω κανονισμοί τεθούν ενώπιον της ολομέλειας του σώματος σε μεταγενέστερο στάδιο και αφού προηγηθεί η ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου.

Στα πλαίσια της εξέτασης του νομοσχεδίου από την επιτροπή, ο εκπρόσωπος των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών ανέφερε ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις κρίνονται απαραίτητες για τη νομική κατοχύρωση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, οι οποίες συνεργάζονται με συμβεβλημένους ιδιώτες κτηνιάτρους για σκοπούς διενέργειας κτηνιατρικών ελέγχων.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι συμφώνησαν με τις πρόνοιες που περιλαμβάνονται στο υπό εξέταση νομοσχέδιο.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση του υπό εξέταση νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό κατατέθηκε από την εκτελεστική εξουσία.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

 

 

 

8 Φεβρουαρίου 2011

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων