Αρχείο

    

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών για το νομοσχέδιο «Ο περί της Σύμβασης για τη Σήμανση Πλαστικών Εκρηκτικών Υλών για Σκοπούς Ανίχνευσης (Τροποποιητικός) (Κυρωτικός) Νόμος του 2010»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Κλαύδιος Μαυροχάννας
Σωτήρης Σαμψών Ανδρέας Αγγελίδης
Χρήστος Στυλιανίδης Γιώργος Βαρνάβα
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Δημήτρης Συλλούρης

Όπως είναι γνωστό, για τον πιο πάνω προτεινόμενο κυρωτικό νόμο, σκοπός του οποίου είναι η κατά το άρθρο 169(2) του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας κύρωση της τροποποίησης της Σύμβασης για τη Σήμανση Πλαστικών Εκρηκτικών Υλών για Σκοπούς Ανίχνευσης, υποβλήθηκε ήδη προς την ολομέλεια του σώματος σχετική έκθεση για σκοπούς συζήτησής του σε αυτήν στις 18 Νοεμβρίου 2010. Σημειώνεται ότι η εν λόγω έκθεση αφορούσε παράλληλα και δύο άλλα κυρωτικά νομοσχέδια σε σχέση με συμφωνίες για αεροπορικές μεταφορές.

Με απόφαση της ολομέλειας του σώματος, κατά τη συνεδρίασή της στις 18 Νοεμβρίου 2010, η συζήτηση των τριών κυρωτικών νομοσχεδίων που αναφέρονταν στην εν λόγω κοινή έκθεση αναβλήθηκε, ώστε αυτά να τύχουν επανεξέτασης από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών.

Με βάση την πιο πάνω εντολή, η επιτροπή πραγματοποίησε στις 2 Φεβρουαρίου 2011 συνεδρία, στα πλαίσια της οποίας κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Στη συνεδρίαση αυτή η επιτροπή έκρινε ότι το υπό αναφορά κυρωτικό νομοσχέδιο πρέπει να προωθηθεί προς ψήφιση, χωρίς άλλη καθυστέρηση, ανεξάρτητα από την έκβαση της εξέτασης των άλλων δύο νομοσχεδίων, των οποίων η μελέτη δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Με βάση τα πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του κυρωτικού νομοσχεδίου σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί της Σύμβασης για τη Σήμανση Πλαστικών Εκρηκτικών Υλών για Σκοπούς Ανίχνευσης (Τροποποιητικός) (Κυρωτικός) Νόμος του 2011».

 

8 Φεβρουαρίου 2011

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων