Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τα νομοσχέδια του επισυνημμένου παραρτήματος

Παρόντες:

Πάμπης Κυρίτσης, πρόεδρος Χρήστος Στυλιανίδης
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Αντώνης Αντωνίου
Μαρία Κυριακού Ρούλα Μαυρονικόλα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε τα νομοσχέδια σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 27 Ιανουαρίου και 3 Φεβρουαρίου του 2011. Στην πρώτη συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, της Υπηρεσίας Χορηγιών και Επιδομάτων του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ), της Παγκύπριας Οργάνωσης Τυφλών και της Παγκύπριας Οργάνωσης Αποκαταστάσεως Αναπήρων (ΠΟΑΑ).

Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού περί Παροχής Ειδικών Χορηγιών Νόμου, έτσι ώστε να διαγραφούν από αυτόν οι διατάξεις που αφορούν την παροχή ειδικής χορηγίας σε τυφλούς και να παραμείνουν σε αυτόν οι διατάξεις που αφορούν την παροχή ειδικής χορηγίας σε φοιτητές, για την οποία θα εξακολουθήσει να έχει αρμοδιότητα η Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων του Υπουργείου Οικονομικών.

Με το δεύτερο νομοσχέδιο σκοπείται η ρύθμιση της παροχής ειδικής χορηγίας σε τυφλούς σε χωριστό νόμο και η μεταφορά της αρμοδιότητας της παροχής της χορηγίας αυτής από την Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων του Υπουργείου Οικονομικών στο Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Σκοπός του τρίτου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού περί Παροχής Επιδόματος Διακινήσεως εις Αναπήρους Νόμου, έτσι ώστε να μεταφερθεί η αρμοδιότητα της χορηγίας του επιδόματος διακίνησης σε άτομα με αναπηρίες από την Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων του Υπουργείου Οικονομικών στο νέο Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τα εν λόγω νομοσχέδια, το Υπουργικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμόν 66.763 απόφασή του, ημερομηνίας 6 Φεβρουαρίου 2008, αποφάσισε όπως η αρμοδιότητα της Υπηρεσίας Χορηγιών και Επιδομάτων του Υπουργείου Οικονομικών σε σχέση με την παροχή της ειδικής χορηγίας σε τυφλούς και του επιδόματος διακινήσεως σε αναπήρους μεταφερθεί στο Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, που δημιουργήθηκε στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και λειτουργεί από την 1η Ιανουαρίου 2009.

Περαιτέρω, η ίδια εκπρόσωπος ενημέρωσε την επιτροπή ότι τα δύο υπουργεία, Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, συμφώνησαν όπως τα υπό εξέταση νομοσχέδια τεθούν ταυτόχρονα σε ισχύ και έχουν ως κοινή ημερομηνία έναρξης της ισχύος τους την 31η Μαρτίου 2011, προκειμένου να υπάρξει ομαλή μεταφορά των σχετικών αρμοδιοτήτων από το ένα υπουργείο στο άλλο και να αποφευχθεί η ύπαρξη νομοθετικού κενού.

Στη συνέχεια, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα που τέθηκε από τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η εκπρόσωπος του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες δήλωσε ότι με την ψήφιση της προτεινόμενης νομοθεσίας όλη η υφιστάμενη υποδομή, καθώς και το εναλλάξιμο προσωπικό που σήμερα απασχολείται στην Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων του Υπουργείου Οικονομικών, για τους σκοπούς της ειδικής χορηγίας σε τυφλούς και του επιδόματος διακίνησης σε αναπήρους, θα μεταφερθούν στο Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Χορηγιών και Επιδομάτων του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των νομοσχεδίων.

Οι εκπρόσωποι της ΚΥΣΟΑ, της Παγκύπριας Οργάνωσης Τυφλών και της ΠΟΑΑ δήλωσαν ότι συμφωνούν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των νομοσχεδίων. Ταυτόχρονα, με την ευκαιρία της συζήτησης των νομοσχεδίων, οι ίδιοι εκπρόσωποι επανέλαβαν το πάγιο αίτημα των οργανώσεών τους για αύξηση του ποσού που παραχωρείται σε άτομα με αναπηρίες ως επίδομα διακίνησης, το οποίο, σύμφωνα με τους ιδίους, παραμένει σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα και δεν ανταποκρίνεται στα σημερινά οικονομικά δεδομένα.

Ο πρόεδρος της επιτροπής δήλωσε ότι το πιο πάνω αίτημα δεν είναι άμεσα συνυφασμένο με τα υπό εξέταση νομοσχέδια και γι’ αυτό η επιτροπή θα το μελετήσει ως ξεχωριστό θέμα σε άλλη συνεδρία της.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των νομοσχεδίων, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφισή τους σε νόμους.

 

8 Φεβρουαρίου 2011

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων