Αρχείο

    

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως για την πρόταση νόμου «Ο περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμος του 2004»

Παρόντες:

Ρίκκος Ερωτοκρίτου, πρόεδρος Ανδρέας Θεμιστοκλέους
Φειδίας Σαρίκας Ανδρέας Αγγελίδης
Γιαννάκης Θωμά Μη μέλη της επιτροπής:
Κλαύδιος Μαυροχάννας Μαρίνος Σιζόπουλος
Πανίκκος Σταυριανός Γιώργος Περδίκης
Χρήστος Πουργουρίδης  

Όπως είναι γνωστό, για την πιο πάνω πρόταση νόμου έχει ήδη κυκλοφορήσει έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως με ημερομηνία 2 Νοεμβρίου 2010. Η πιο πάνω πρόταση νόμου περιλήφθηκε στην ημερήσια διάταξη της ολομέλειας στις 4 Νοεμβρίου 2010, ωστόσο η συζήτησή της αναβλήθηκε για τις 2 Δεκεμβρίου 2010. Η ολομέλεια του σώματος στις 2 Δεκεμβρίου 2010 αποφάσισε την περαιτέρω αναβολή της συζήτησης του θέματος για την πρώτη συνεδρίασή της εντός του Ιανουαρίου του 2011. Παράλληλα, αποφασίστηκε στο διάστημα αυτό η επιτροπή να επανεξετάσει την πιο πάνω πρόταση νόμου και οποιεσδήποτε εισηγήσεις για τροποποίησή της που δυνατό να υποβάλλονται από τις διάφορες πλευρές της επιτροπής.

Σκοπός της πρότασης νόμου που κατατέθηκε από το βουλευτή μέλος της επιτροπής κ. Ανδρέα Αγγελίδη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος είναι η ειδική και σαφής νομοθετική ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν την ίδρυση και λειτουργία των πολιτικών κομμάτων, καθώς και τη λειτουργία των κοινοβουλευτικών κομμάτων, ώστε να λειτουργούν με βάση τις αρχές της διαφάνειας, της ισότητας και της αναλογικότητας, καθώς και με βάση τις αρχές του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Σημειώνεται ότι διεξοδική αναφορά στο σκοπό της πρότασης νόμου, καθώς και το όλο ιστορικό της εξέτασής της από την επιτροπή και ιδιαίτερα τα ζητήματα που απασχόλησαν την επιτροπή στο πρώτο στάδιο της εξέτασης της πρότασης νόμου περιλαμβάνονται αναλυτικά στην αρχική έκθεση της επιτροπής.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως μελέτησε εκ νέου την υπό αναφορά πρόταση νόμου σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 9 Δεκεμβρίου 2010. Στα πλαίσια της συνεδρίασης αυτής τα μέλη βουλευτές της επιτροπής που ανήκουν στις κοινοβουλευτικές ομάδες ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του Δημοκρατικού Συναγερμού, του Δημοκρατικού Κόμματος, το Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, όπως επίσης και το μη μέλος της επιτροπής βουλευτής Γιώργος Περδίκης του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών υπέβαλαν αντίστοιχα τις εισηγήσεις τους για περαιτέρω τροποποιήσεις επί του κειμένου της πρότασης νόμου, οι οποίες συζητήθηκαν σε βάθος από την επιτροπή.

Ως αποτέλεσμα της πιο πάνω συζήτησης, τα μέλη της επιτροπής αποφάσισαν κατά πλειοψηφία να τροποποιήσουν περαιτέρω το κείμενο της πρότασης νόμου, επιφέροντας σε αυτό τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

1. Περιλαμβάνονται στις ερμηνευτικές διατάξεις της πρότασης νόμου οι όροι “κρατική χρηματοδότηση”, “τακτική χρηματοδότηση” και “χορηγία” για σκοπούς σαφέστερης απόδοσης των εννοιών στις οποίες αναφέρονται.

2. Γίνεται πρόβλεψη ώστε τα κοινοβουλευτικά κόμματα να λαμβάνουν μέρος της κρατικής χρηματοδότησης ισόποσα και το υπόλοιπο μέρος κατʼ αναλογία των ποσοστών τους στις τελευταίες εκλογές, ως ήθελε καθοριστεί.

3. Προβλέπεται ότι τόσο τα κοινοβουλευτικά όσο και τα μη κοινοβουλευτικά κόμματα θα δικαιούνται χορηγία, δηλαδή προεκλογική χρηματοδότηση, υπό την προϋπόθεση ότι στις βουλευτικές εκλογές, στις ευρωεκλογές και στις δημοτικές εκλογές θα καλύπτουν αντίστοιχα με υποψηφίους τα καθορισμένα στο νόμο ποσοστά του συνολικού αριθμού των υπό πλήρωση εδρών.

4. Περιλαμβάνεται ειδική ρύθμιση ώστε μη κοινοβουλευτικά κόμματα που δικαιούνται χορηγία, γιατί πληρούν τις πιο πάνω προϋποθέσεις, εφόσον κατά την αμέσως προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο ήταν κοινοβουλευτικά και έχουν καταστεί μη κοινοβουλευτικά κατά τις τελευταίες εκλογές, να δικαιούνται τέτοια χορηγία για τις αμέσως επόμενες βουλευτικές εκλογές το ύψος της οποίας ήθελε καθοριστεί.

5. Περιλαμβάνεται πρόνοια ώστε οι ιδιωτικές, ανώνυμες ή ονομαστικές εισφορές να μπορεί να είναι, εκτός από χρηματικές, και σε είδος ή σε εξοπλισμό ή σε υπηρεσίες. Περαιτέρω, προβλέπεται ότι και οι μη χρηματικές εισφορές θα γίνονται αποδεκτές απαραιτήτως έναντι αποδείξεως από το πολιτικό κόμμα επί της οποίας θα περιγράφεται η φύση της εισφοράς και θα αναγράφεται η εκτιμητέα της αξία.

6. Επαναδιατυπώνεται το σχετικό εδάφιο που αφορά τη δυνατότητα κατάθεσης σε Ειδικό Κοινό Ταμείο, που τηρείται από τις υπηρεσίες της Βουλής των Αντιπροσώπων, όπως ήθελε καθοριστεί, ονομαστικής ή ανώνυμης χρηματικής εισφοράς προς πολιτικό κόμμα γενικά και καθορίζεται ότι οποιαδήποτε συγκεντρωθέντα ποσά κατανέμονται κατʼ έτος κατʼ αναλογία της δύναμης των κομμάτων, ως η κρατική χρηματοδότηση, και υπόκεινται σε έλεγχο από το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας.

Υπό το φως των πιο πάνω, ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί του αναδιαμορφωμένου κειμένου της υπό αναφορά πρότασης νόμου κατά τη συζήτησή της στη συνεδρία της ολομέλειας του σώματος.

11 Ιανουαρίου 2011

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων