Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών για το νομοσχέδιο «Ο περί της Συνολικής Συμφωνίας-Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών Μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Ινδονησίας, αφετέρου, (Κυρωτικός) Νόμος του 2011»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Κλαύδιος Μαυροχάννας
Σωτήρης Σαμψών Ανδρέας Αγγελίδης
Χρήστος Στυλιανίδης Γιώργος Βαρνάβα
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Δημήτρης Συλλούρης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών συζήτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 2 Φεβρουαρίου 2011. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η σύμφωνα με το άρθρο 169.2 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας κύρωση της Συνολικής Συμφωνίας-Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών Μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Ινδονησίας αφετέρου.

Η πιο πάνω συμφωνία υπογράφτηκε από τους αντιπροσώπους των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τον αντιπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και τον αντιπρόσωπο της Ινδονησίας στην Τζακάρτα, στις 9 Νοεμβρίου 2009, της οποίας την υπογραφή ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο, με την απόφασή του υπ’ αριθμόν 69.435, ημερομηνίας 10 Φεβρουαρίου 2010.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, η κύρωση της πιο πάνω συμφωνίας αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση της συνεργασίας και των διμερών σχέσεων της Κύπρου με την Ινδονησία σε πολλούς τομείς, όπως είναι η οικονομία, ο τουρισμός, η ναυτιλία, η αποφυγή διπλής φορολογίας. Για το λόγο αυτό κρίνεται σκόπιμη η ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου για την κατά νόμο κύρωση της υπό αναφορά συμφωνίας το ταχύτερο, ενόψει και της επικείμενης επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ινδονησία ως ένδειξης φιλίας και ως παράγοντα βελτίωσης των σχέσεων της Κύπρου με τη χώρα αυτή.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

2 Φεβρουαρίου 2011

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων