Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Νόμος (Αρ. 1) του 2010»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Αβέρωφ Νεοφύτου
Γιάννος Λαμάρης Μαρία Κυριακού
Ντίνος Χατζηνικόλας Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 17, 24 και την 31η Ιανουαρίου 2011. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, ο γενικός διευθυντής του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ), καθώς και εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Σκοπός του νομοσχεδίου όπως αυτό αρχικά κατατέθηκε στη Βουλή είναι η έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του ΚΟΑ ποσού ύψους €120.000 και η χρήση του για διάφορους σκοπούς, για τους οποίους οι προβλεφθείσες αρχικά πιστώσεις κρίθηκαν ανεπαρκείς.

Σημειώνεται ότι, όπως διαπιστώθηκε από την επιτροπή στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά συμπληρωματικού προϋπολογισμού, στην ουσία με το νομοσχέδιο δε ζητείται η έγκριση πληρωμής πρόσθετων πιστώσεων, αλλά η ανακατανομή ήδη εγκεκριμένων με τον ετήσιο προϋπολογισμό του ΚΟΑ για το οικονομικό έτος 2010 δαπανών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο ζητούνται ειδικότερα τα ακόλουθα:

1. Η έγκριση ανακατανομής ήδη εγκεκριμένων από τη Βουλή δαπανών του οργανισμού για το 2010 ύψους €4.355.370.

2. Η διενέργεια δαπάνης λόγω αύξησης των εσόδων από δικαιώματα της ΚΟΠ για αστυνόμευση αγώνων ύψους €60.000 και τις χορηγίες της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου για στήριξη του προγράμματος “Αθλητισμός για Όλους” ύψους €60.000.

Υπό το φως των πιο πάνω, ζητείται η έγκριση διενέργειας δαπάνης ύψους €4.475.370 για διάφορους σκοπούς και προγράμματα.

Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Οικονομικών στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο αναφέρει ότι το διοικητικό συμβούλιο του ΚΟΑ πρέπει στο μέλλον να προβαίνει σε καλύτερο προγραμματισμό, ώστε να αποφεύγεται η υποβολή συμπληρωματικού προϋπολογισμού στην εκπνοή του έτους. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι με τη ζητούμενη έγκριση ανακατανομής κονδυλίων διενεργείται μεταφορά κονδυλίων από τις αναπτυξιακές δαπάνες σε άλλους σκοπούς.

Υπό το φως της πιο πάνω επισήμανσης, οι αρμόδιοι του ΚΟΑ κλήθηκαν ενώπιον της επιτροπής να δώσουν τις αναγκαίες επεξηγήσεις σχετικά με τους λόγους που οδήγησαν στην καθυστέρηση κατάθεσης του νομοσχεδίου στη Βουλή, καθώς και για τη ζητούμενη ανακατανομή κονδυλίων. Συναφώς, οι εν λόγω αρμόδιοι ανέφεραν ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη η ιδιομορφία που παρουσιάζει ο αθλητικός προγραμματισμός και το γεγονός ότι από την κτηθείσα πείρα διαπιστώνεται ότι, παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται, δεν μπορεί να υπάρξει καλύτερος προγραμματισμός.

Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Οικονομικών, με επιστολή του ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2011 κατ’ απαίτηση της επιτροπής, προχώρησε σε κατάλληλη διαμόρφωση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, ώστε ο υπό ψήφιση νόμος να τροποποιεί τον προϋπολογισμό του ΚΟΑ για το 2010, αντί να έχει τη μορφή του συμπληρωματικού προϋπολογισμού για το ίδιο έτος, όπως το νομοσχέδιο είχε αρχικά κατατεθεί ενώπιον της Βουλής.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, επισυνάπτοντας νέο κατάλληλα διαμορφωμένο κείμενο σχεδίου νόμου σύμφωνα με τα πιο πάνω, ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στις αυξομειώσεις κονδυλίων που περιλαμβάνονται στο αρχικό νομοσχέδιο, κατά πλειοψηφία του προέδρου της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του αναθεωρημένου νομοσχεδίου σε νόμο υπό τον τίτλο «Ο Τροποποιητικός του περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού του 2010 Νόμου του 2010 Νόμος του 2011».

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

Η επιτροπή με την ευκαιρία αυτή δηλώνει ότι η τακτική που ακολουθείται τα τελευταία χρόνια από τον ΚΟΑ να καταθέτει στη Βουλή στο τέλος κάθε οικονομικού έτους νομοσχέδιο με μεγάλες ανακατατάξεις σε βάρος εγκριθέντων κονδυλίων για αναπτυξιακά έργα υπό μορφή συμπληρωματικού προϋπολογισμού ή κατά τρόπο που να αλλοιώνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό ο εγκριθείς ετήσιος προϋπολογισμός του ΚΟΑ είτε ως προς τους σκοπούς είτε ως προς τις αντίστοιχες δαπάνες δεν είναι η ενδεδειγμένη. Για το λόγο αυτό, καλεί τους αρμοδίους να καταβάλλουν εφεξής κάθε προσπάθεια, ώστε να διενεργείται καλύτερος προγραμματισμός των αναγκαίων δαπανών.

 

1η Φεβρουαρίου 2011

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων