Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Νόμος του 2011»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος

Αβέρωφ Νεοφύτου

Γιάννος Λαμάρης

Μαρία Κυριακού

Ντίνος Χατζηνικόλας

Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 24 και την 31η Ιανουαρίου 2011. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και ο αναπληρωτής ανώτατος εκτελεστικός διευθυντής της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ).

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση πληρωμής ποσού ύψους €3.329.452 από το ταμείο της ΑΤΗΚ, για σκοπούς συμμόρφωσης της ΑΤΗΚ προς την υποχρέωση καταβολής προστίμων που της επιβλήθηκαν από την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) κατά τη διάρκεια του έτους 2010.

Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, οι ζητούμενες συμπληρωματικές πιστώσεις αφορούν την ανάγκη κάλυψης δαπανών σε σχέση με τα ακόλουθα:

1. Διοικητικό πρόστιμο, ύψους €1.968.745, που επιβλήθηκε από την ΕΠΑ στην ΑΤΗΚ, στις 2 Νοεμβρίου 2010, σε σχέση με την καταγγελία της εταιρείας “Thunderworx Ltd” εναντίον της ΑΤΗΚ για μη παροχή προς αυτή της απαραίτητης υποδομής και υπηρεσιών για δραστηριοποίησή της στη λιανική αγορά Μηνυμάτων Υπερτιμημένης Αξίας (Premium SMS Mobile Termination).

2. Διοικητικό πρόστιμο, ύψους €1.360.707, που επιβλήθηκε από την ΕΠΑ στην ΑΤΗΚ, στις 2 Νοεμβρίου 2010, σε σχέση με την καταγγελία της εταιρείας “Netsmart (Cyprus) Ltd” εναντίον της ΑΤΗΚ για μη παροχή προς αυτή της απαραίτητης υποδομής και υπηρεσιών για δραστηριοποίησή της στη λιανική αγορά Μηνυμάτων Υπερτιμημένης Αξίας (Premium SMS Mobile Termination).

Καταθέτοντας ενώπιον της επιτροπής, ο αναπληρωτής ανώτατος εκτελεστικός διευθυντής της ΑΤΗΚ δήλωσε ότι ο αρχικά κατατεθείς ενώπιον της Βουλής συμπληρωματικός προϋπολογισμός πρέπει να μειωθεί κατά €1.360.707, λόγω της διενέργειας στο μεταξύ από την ΑΤΗΚ αντίστοιχης δαπάνης, στις 29 Δεκεμβρίου 2010, για την πληρωμή του επιβληθέντος, σύμφωνα με τα πιο πάνω, προστίμου που αφορά την καταγγελία της εταιρείας “Netsmart (Cyprus) Ltd”.

Συναφώς, σημειώνεται ότι για το ζήτημα της διαφοροποίησης του συνολικού ύψους των ζητούμενων με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο συμπληρωματικών πιστώσεων, η επιτροπή ενημερώθηκε με σχετική επιστολή του Υπουργείου Οικονομικών, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2011, στην οποία σημειώνεται ότι το πιο πάνω ποσό καλύφθηκε με τη μεταφορά αντίστοιχου ποσού από το Κεφάλαιο 50 «Απρόβλεπτες Δαπάνες», από το οποίο υπήρξαν εξοικονομήσεις.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι το αναθεωρημένο κείμενο σχεδίου νόμου που κατατέθηκε από την ΑΤΗΚ ενώπιον της επιτροπής παρίσταται ανάγκη να λάβει τη μορφή τροποποιητικού νόμου του προϋπολογισμού της ΑΤΗΚ για το 2010, αφού το έτος για το οποίο ζητούνται οι πρόσθετες δαπάνες έχει παρέλθει, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η έγκριση συμπληρωματικών πιστώσεων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, τάσσεται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω και αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο Τροποποιητικός (Αρ. 1) του περί Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου του 2010, Νόμου του 2010, Νόμος του 2011».

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

1η Φεβρουαρίου 2011

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων